วันนี้ได้มาเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ และการสร้างบล็อกกับ อาจารย์ ขจิต  และอาจารย์อุทัย ที่สวนป่าครูบาสุทธินันท์

ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ