เขียนต่อยอดจากท่านคุณหมอสมบูรณ์ ท่านเขียนไว้ว่า

นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง เมื่อ พฤ. 18 ม.ค. 2550 @ 08:59 จาก 202.28.95.24 ลบ

  • มีอีกคำที่น่าสนใจ ไม่ทราบ อ. ขจิต เขียนไปหรือยัง คือ LIVE ออกเสียงไม่เหมือนกัน ความหมายก็ไม่เหมือนกัน

ผมเลยเอามาเขียนต่อ ดูคำแรกก่อนนะครับ

  1.life อ่านว่า ไลฟฺ ครับ เป็นคำนามครับ แปลว่า ชีวิต สิ่งมีชีวิต ประโยคเช่น 

 I have known Tom all my life.

 แปลว่า ผมรู้จัก Tom มานานแล้ว( since I was bornตั่งแต่เกิด)ขอดูหลักภาษาหน่อยนะครับ know เป็น verb ช่องที่ 1 knew เป็น verb ช่องที่สองใช้ในอดีต  have+ verb ช่องที่ 3 ซึ่งคือ known 

  2.live อ่านว่า ลิฟว แปลว่า มีชีวิต หรืออาศัยอยู่ เป็นคำกริยา ประโยคเช่น  

 She lives next door to us.

 แปลว่า หล่อนอยู่ห้องถัดไปจากเรา  อย่าตกใจว่าทำไม lives เติม s เป็นเพราะว่า ประธานคือ She เป็นเอกพจน์บุรุษที่สาม กริยาที่ตามมาเลยเติม s ในกรณีที่เราพูดในปัจจุบัน 

   

  มีอีกคำหนึ่งคือ live เป็นคำ adjective เป็นคำที่เราไว้ขยายคำนาม เช่น  

     

 We were so excited to see real live elephant. 

 แปลว่าพวกเราตื่นเต้นมากที่ได้เป็นช้างเป็นๆ(ช้างที่ยังมีชีวิต ไม่ใช่ช้างจากภาพถ่าย)

  

  ต้องขอบคุณ คุณหมอสมบูรณ์และผู้อ่านทุกๆท่านครับ ที่ทำให้ผมมีเรื่องดีๆทำอยู่เสมอๆ พอจะเห็นความแตกต่างไหมครับ