ผมได้รวบรวม เรียบเรียง คำคม สุภาษิตเอาไว้เมื่อปี ๒๕๔๒ โดย ฯพณฯพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ได้กรุณาเขียนคำนำในหนังสือซึ่งผมใช้ชื่อหนังสือว่า "ข้อคิด คำคม สุภาษิต เพื่อชีวิตและงาน" ได้เผยแพร่โดยแจกบ้าง ขายบ้าง(ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ต่อมาได้ทำเป็นหนังสืออิเลคโทรนิค เพื่อเผยแพร่ในปี ๒๕๔๖ ทางเว็บไซด์ส่วนตัว เว็บไซด์ นิเทศออนไลน์ ของ สพท.เชียงใหม่เขต ๑ และบันทึกลงแผ่นซีดีพร้อมกับสื่ออื่น ๆ ตั้งขื่อว่า "กลยุทธ์การบริหารและความสำเร็จจากเร่งสู่ฝันสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน" ซึ่งมีการปรับปรุงพัฒนามาหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายจัดได้ว่าเป็น นวัตกรรมในรูปแบบสื่ออิเลคโทรนิคตามสมัยนิยม คำนำที่ ฯพณฯพลเอกอาทิตย์ กำลังเอกเขียนไว้มีดังนี้  ผมได้อ่าน สุภาษิต ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากที่ต่าง ๆ หลายแห่งด้วยกัน นับว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเพราะสุภาษิตเป็นของที่เกิดขึ้นจริง หากได้แก้ไข โดยศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้ง ก็จะสามารถป้องกันได้ จึงได้เขียนไว้เป็นสุภาษิต ให้คนในสังคมปฏิบัติ จะได้เกิดผลดีต่อผู้นั้น ผู้เขียนได้รวบรวมไว้อย่างกว้างขวาง จึงมีประโยชน์ต่อสังคมที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติตาม ทำให้ไม่เกิดความเสียหาย เป็นผลดีต่อผู้ปฏิบัติอย่างยิ่ง เกิดประโยชน์ต่อบุคคลในสังคมอย่างกว้างขวาง ต้องขอชมเชยผู้เขียนไว้ ณ ที่นี้ เชิญชวนอ่านและนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับ click

บรรจง  ปัทมาลัย ๒๓ ม.ค.๕๐ ๑๙.๓๙ น.