สถานีอนามัยคุณภาพน่าอยู่น่าทำงาน

ได้รับการรับรองเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานหรือHealthy workplace ระดับทอง จำนวน 10 แห่ง

วันนี้(15 พ.ย.48)มีการประชุมคณะกรรมการ คปสอ.บ้านตาก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2548 ซึ่งเราประชุมกันทุกเดือน ทางสาธารณสุขอำเภอได้รายงานผลการพัฒนาสถานีอนามัย จนได้รับการรับรองเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานหรือHealthy workplace ระดับทอง จำนวน 10 สถานีอนามัย จาก 15 สถานีอนามัย และคาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้น่าจะได้ครบทุกสถานีอนามัย ตามที่เราได้ตั้งธงกันไว้เมื่อต้นปีงบประมาณ 2548  รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอก็ผ่านการประเมินด้วย ภายใต้การผลักดันของทีมงาน คปสอ. โดยที่โรงพยาบาลได้นำร่องไปก่อน 3 ปีแล้ว

            การพัฒนาสถานีอนามัยของเรา เริ่มทำไปทีละเล็กที่ละน้อยโดยการผลักดันกิจกรรม 5 ส อย่างเป็นรูปธรรม จนผ่านการประเมินของทีม คปสอ.ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทุก สถานีอนามัย แล้วก็นำเอาแนวทางของสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานมาเป็นแนวทางการพัฒนา เมื่อปีที่แล้วก็ได้ระดับเงินทุกแห่ง ส่วนอีก 5 แห่งมีข้อติดขัดเรื่องสถานีอนามัยที่สร้างมานานทำให้ระบบระบายน้ำเสียไม่ค่อยดี และอีกสถานีอนามัยหนึ่งกำลังรื้อเพื่อสร้างใหม่  ในระยะต่อไปจะเป็นการนำแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพบริการลงไปอย่างจริงจังเพื่อเตรียมรับกับเกณฑ์มาตรฐานPCUที่จะออกมาใหม่
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)