14    มกราคม    2550  นับว่าเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในเวที KM  กับมือชั้นบรมครู   อาทิ เช่น 
ครูบาสุทธินันท์   ปรัชญพฤทธิ์    ดร
. สวัสดิ์  ธรรมบุตร    ดร.วนิดา  กำเนิดเพชร     ดร.แสวง    รวยสูงเนิน   ผศ.
ฉลาด   จันทรสมบัติ  และที่สำคัญคือกลุ่ม เครือข่ายในโครงการการจัดการความรู้ระดับชุมชน  และที่สำคัญพร้อมกับความดีใจเป็นอย่างยิ่ง คือผมได้นำนักจัดการความรู้ตัวน้อย  ซึ่งเป็นเด็กๆที่เม็กดำ ( ชั้น  . 6  ) เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย 
          

           
บางท่านคงตั้งข้อสงสัยว่าเด็กๆที่เม็กดำ  ไปยุ่งอะไรกับผู้ใหญ่   ก็ขอตอบแทนเด็กๆว่า เขาเป็นนักจัดการความรู้ รุ่นเล็ก ที่เราตั้งความหวังไว้ให้เขาเหล่านั้นได้รู้จักการเรียนรู้และแบ่งปัน   พวกเด็กๆกำลังจัดการความรู้หลายเรื่อง  เช่น  การเลี้ยงไก่ดำ   น้ำเต้า   เสาวรส   ฯลฯ  ดังนั้นเวทีวันนี้จึงมีความหมายกับเด็กๆมาก ซึ่งเขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ใหญ่   ได้อย่างน่าชมเชย 
        


            
แต่สิ่งที่ละเลยไม่ได้ในวันนี้  โดยส่วนตัวผมได้เรียนรู้กับนักจัดการความรู้ชั้นบรมครู  หลายท่าน ผมจับประเด็นในเทคนิคการเล่าเรื่องที่ฟังเข้าใจง่าย  มองเห็นภาพทะลุปรุโปร่ง  เช่น  การแขวนถาดอาหาร ถาดน้ำ ในคอกไก่  ไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรมากมาย ใช้หลักง่ายๆว่า ให้แขวนในระดับหลังไก่  ก็พอแล้ว  ฯลฯ  และอีกหลากหลายจังหวะและลีลาในการเล่าเรื่อง   บ่งบอกถึงการตกผลึกแห่งความรู้สู่การก่อเกิดปัญญาอย่างแท้จริง