ไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากและราคาไม่แพง ทุกชาติล้วนนิยมรับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญกันทั่วหน้า ยิ่งสมัยโบราณมีไก่พื้นเมือง เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้าน ยุ้งฉาง เก็บไข่มาต้ม มาทอดให้ลูกให้หลานกินอร่อยกันถ้วนหน้า

                ปัจจุบันเปลี่ยนไปไก่พื้นเมืองถูก ฆ่าตัดตอน โดยข้อหาแพร่เชื้อไข้หวัดนก จนใกล้จะสูญพันธุ์ ชาวบ้านต้องไปซื้อไข่ไก่จากแดนไกล ราคาฟอง 2-3 บาท เดินทาง     น๊านนาน กว่าจะมาถึงทำให้บางส่วนของไข่กลายเป็นน้ำ แต่ชาวบ้านก็ไม่มีทางเลือก ต้องก้มหน้า ก้มตารับกรรมไป  

                     ยิ่งได้เห็นข้อมูล  จากดร.สวัสดิ์ ธรรมบุตร จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินบุรีย์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์  ว่า   การบริโภคไก่ของคนไทยที่มี 8500 ล้านฟองต่อปี ถ้าคำนวณระดับตำบลที่มีประชากร1000ครอบครัวและเฉลี่ยครอบครัวละ 4 คน จะบริโภคไข่คิดเป็นเงิน 6240000 บาท ต่อปีทำให้เกิดคำถามที่ว่า...

-          ทำอย่างไรเงิน 6240000 บาท/ปีจะหมุนเวียนและสร้างงานอยู่ในแต่ละตำบล

-          จะนำความรู้อะไรบ้างไปใส่ตัวไก่ไข่จึงจะอยู่รอดและทนทาน

-          เราจะผลิตอาหารสำหรับไก่ต้นทุนต่ำที่ได้คุณภาพได้อย่างไรเพราะส่วนประกอบของอาหารไม่มีในท้องถิ่นทั้งนั้น

-          ไก่พันธุ์ไข่สายพันธุ์ไทยทนร้อนต้านทานโรค ไข่ดี (277 ฟอง/ตัว/ปี ) ใช้โรงเรือนธรรมดา...สนใจหรือเปล่าว

-          ทำอย่างไรไก่ตัวเดียวจะทำให้คนมีงานทำหลายๆคน

-          และช่วยตอบคำถามว่า ตกลงแล้วการเลี้ยงไก่ไข่สามารถมองเป็นอาชีพเสริมอาชีพรอง หรืออาชีพหลักและต้องมีเงื่อนไขเวลาเท่าไร

                  ท่านคิดอย่างไรกับการเอาไข่ไก่มาเป็นพระเอกในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองตามแนวเศรฐกิจพอเพียงครับ...