easy เรื่องง่ายๆ ที่ต้องทำ และควรทำ

Text : Ka-Poom
......................................................................................................

---------->มีเรื่องค้างๆ เกี่ยวกับ R2R และงานที่เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายเรื่อง
ลืมตาตื่นในค่ำคืนนี้...ตามเวลาปกติ ..เข้ามาอ่าน "ความรู้"...อยู่หลายเรื่อง
ก็เลยนึกได้ว่า...R2R เรื่องง่ายที่ทำได้

ช่วงนี้ดิฉันกำลังครุ่นคิดกับตนเองว่า...
ในเรื่องงาน R2R กับการสร้างความรู้สึกรักในการพัฒนางาน
อยากให้คนทำงานรู้สึกมีความสุขในการทำงาน
อยากให้คนทำงานรู้สึกว่า...งานนั้นไม่ใช่ภาระ
และอยากให้คนทำงาน...รู้สึกมีเป้าหมายในการทำงาน...มากกว่าการทำงานเช้า-เย็นและกลับ
อยากให้สนุกกับการทำงาน...เพราะชีวิตเกินครึ่งของเวลา..นั้นเราต่างฝังตัวอยู่ในชีวิตการทำงาน

ทำไม..และทำไมคนถึงได้คิดว่า...งานคือภาระ...ที่น่าเบื่อ
นี่เป็นเพียงในบางกลุ่มซึ่งบางสังคมงานอาจเป็นกลุ่มใหญ่ที่คิดเช่นนี้...และบางสังคมงานอาจเป็นความคิดของคนกลุ่มน้อย

ตอนนี้สิ่งที่ดิฉันอยากให้เกิด...ในการทำงาน..คือ ------------->การพัฒนางานอันเป็นการพัฒนาชีวิตของตนเองไปดูสนุกและมีความสุขในการทำ...และสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่าขึ้นมาได้...นั่นก็คือ การนำแนวคิด แนวทางของการวิจัยเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ...

พิจารณาตน...และทำตามนั้น

ใครเก่ง...ใครสามารถก็ทำวิจัย advance ไปเลย...เพราะคุณค่าเกิดอย่างมหาศาลอยู่แล้ว
ใครเก่งน้อย...สามารถน้อย...ก็ค่อยๆ ทำไป เรียนรู้ไป...ง่ายๆ...ค่อยหัดเดินเตาะแตะ ไป...คุณค่าก็มีมหาศาลได้อีกเช่นกัน...ไม่แตกต่างกัน...เพราะคุณค่านั้น..อยู่ที่การลงมือทำ...

หากเราสามารถสอดแทรก...เรื่องง่ายๆ...ให้คนรู้สึกว่าง่ายๆ...ก็น่าจะดี
แต่ทำไม...คนเรา..--------->มักสร้างเรื่องง่ายๆ ให้เป็นเรื่องยาก...เรื่องยากให้เป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นนะ..

อย่างในการเป็น consult...ให้หลายๆ คน
หลายคนอาจคาดหวัง "วิชาการ"...ดิฉันก็ให้วิชาการ
บางคนอยากได้เรื่องง่ายๆ...ดิฉันก็ให้เรื่องง่าย...ให้เขารู้สึกว่าไม่ยาก...ซึ่งโดยส่วนใหญ่คนก็มักจะขอเป็นเรื่องง่าย...
ดังนั้น...ใครก็ตามที่ได้มีโอกาสทำบทบาทคุณอำนวยในงานวิจัย...ดิฉันจึงอยากฝากในเรื่อง...ขอให้ทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย และเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น...

เน้นความสุข...ในการทำ
เพราะเมื่อเรารู้สึกมีความสุขเมื่อไหร่แล้ว...สิ่งอื่นๆ ก็จะตามมาเอง...ช้าหน่อยไม่เป็นไร
แล้วเราจะรู้ว่า...เรื่องยากๆ...เราก็ทำได้...
R2R เรื่องเล็ก..อาจยิ่งใหญ่ได้ในความรู้สึกเรา...
แต่อย่าให้ยิ่งใหญ่...อยู่ภายนอก...เพราะภายในใจเราจะฝ่อลง...เพราะรู้สึกใหญ่..และใหญ่...กว่าชีวิตที่เราจะทำได้...