เล่าเรื่อง...ให้พ่อฟัง Soft Skill.....


ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช บิดาของกรมส่งเสริมการเกษตร เล่าเรื่องให้พ่อฟัง Soft Skill.......

                                          -พ่อครับ….วันนี้ผมมีเรื่องที่จะเล่าให้พ่อฟังครับ…หากเอ่ยชื่อพ่อ ผมเชื่อว่าในแวดวงของเกษตรเราคงจะน้อยคนนักที่ไม่รู้จักพ่อ…เพราะว่าพ่อเป็นคนเก่ง พ่อและทีมงานของพ่อช่วยกันผลักดันให้เกิดการก่อตั้ง “กรมส่งเสริมการเกษตร"ขึ้นมา นับถึงวันนี้ก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 57 แล้วนะครับ จวบจนวันนี้หากใครที่จะสมัครใจเข้ามาเป็นลูกของพ่อก็จะต้องทำความรู้จักพ่อเอาไว้ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่าพ่อคือผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น"บิดาของกรมส่งเสริมการเกษตร" และ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช  คือชื่อของพ่อ ที่ลูก ๆ ทุกคนต้องรู้จัก เพราะว่าพ่อเป็นอธิบดีคนแรกของกรมส่งเสริมการเกษตร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2511-2518 รวมเวลา 8 ปี เลยนะครับพ่อ….

1.พ่อครับ…เมื่อประมาณ 23 ปีก่อน พ่อได้รับผมเข้ามาเป็นลูกของพ่อ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 และในปีนั้นผมเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อ ที่เข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่ง “เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 2” หลังจากนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรก็ไม่ได้บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งนี้อีกเลย ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นลูกของพ่อ และตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของ"กรมส่งเสริมการเกษตร"ว่าจะตั้งใจทำงาน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ เอาไว้ให้มากที่สุด มาถึงวันนี้ ผมได้มีโอกาสนำเอาความรู้ และประสบการณ์เหล่านั้นมาส่งต่อให้กับลูก ๆ ของพ่อแล้วนะครับ เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะเล่าให้พ่อฟังว่าผมและลูก ๆ ของพ่อเราทำอะไรกันบ้าง พร้อมแล้ว พ่อตามไปชมภาพและเรื่องราวต่างๆ ได้เลยครับ…

2.พ่อครับ…หลังจากที่พ่อส่งผมมาปฏิบัติหน้าที่ ณ เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ เมืองที่ผมไม่คุ้นเคย แต่ก่อนจะมาอยู่ที่นี่ผมได้หาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ  แล้ว ดูจะเป็นเมืองที่สงบ น่าอยู่ มีตำนานเล่าขานมาอย่างยาวนาน โดย มีเอกลักษณ์ภาษาถิ่น มีหินอ่อนเมืองพราน มีตำนานถ้ำกระต่ายทอง และมีเห็ดโคนดองรสดี  ณ เมืองนี้ เมืองที่มีชื่อว่า อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  ระยะเวลากว่า 23 ปี ที่ผ่านมา ผมได้นำเอาความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้ในการทำงานอย่างเต็มที่ อาจจะมีปัญหาต่าง ๆ บ้าง แต่ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นมันไม่ได้ทำให้พลังกาย พลังใจของผมหายไปครับ หากแต่มันยังเพิ่มพลังให้ตัวผมเองได้เรียนรู้และก้าวข้ามผ่านสิ่งต่าง ๆ มาได้ มาถึงวันนี้ ผมได้มีโอกาสนำเอาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มาส่งต่อให้กับลูก ๆ ของพ่อ โดยปี 2567 นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโครงการส่งเสริมทักษะด้าน Soft Skill และพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ครับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากข้าราชการและอดีตข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านเทคนิคการใช้เครื่องมีวิเคราะห์ วิทยากรกระบวนการ การจัดเวทีชุมชน การกำหนดกลยุทธ์ และการจัดทำแผนการเกษตร ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญและมีคุณค่าอันเกิดจากประสบการณ์ตรงจากการทำงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการที่บรรจุใหม่และข้าราชการที่ต้องการพัฒนาตนเอง ทำให้สามารถกลับไปขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ไปสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน 2567 นี้ครับ โครงการดี ๆ แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความเห็นชอบของผู้บริหาร และโครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความเสียสละ และความตั้งใจจริงของผู้ดำเนินงานโครงการครับ ซึ่งผมคงไม่สามารถเอ่ยนามผู้ที่ช่วยทำให้เกิดโครงการนี้มาได้หมดทุกคน หากแต่ท่านใดที่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการดี ๆ แบบนี้ ผมก็ขอขอบคุณและยินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนครับ…..

3.พ่อครับ….ในช่วงเช้าของวันนี้ (15/05/2567) ท่านเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร (นายธนดล  วงษ์ขันธ์) ได้ให้เกียรติมาร่วมให้กำลังใจกับลูก ๆ ของพ่อ พร้อมกับให้แนวคิดต่าง ๆ ในการนำเอาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ครับ นอกจากนี้ นายวีรยุทธ สมป่าสัก หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชก็ทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้วางแผนเอาไว้ พร้อมกับให้แนวคิดการทำงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้ลูก ๆ ของพ่อสรุปบทเรียนในครั้งที่ผ่านมาให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟัง ซึ่งถือว่าเป็นอีกกระบวนการฝึกอบรมหนึ่งที่ทำให้เราได้รีเช็คความถูกต้องของข้อมูล และช่วยกันเพิ่มเติมในสิ่งที่ตกหล่นไปให้สมบูรณ์ครับ และวันนี้ลูก ๆ ของพ่อที่เป็นรุ่นพี่ก็ได้ช่วยกันบอกเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ในด้านของการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง นำโดย นายไพศาล ใจเหิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้มาให้ความรู้ในด้านของการบริหารจัดการ ระเบียบการเงิน และระเบียบพัสดุต่าง ๆ และมีนายกัณพงศ์ สิริวิจักษณ์ เกษตรอำเภอลานกระบือ ได้มาให้ความรู้ในด้านของการทำงานและการใช้เทคนิคการจัดทำโครงการต่าง ๆ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม งานนี้น้อง ๆ ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดกันตามที่ตนเองมีความสนใจในประเด็นต่าง ๆ ครับ เห็นไม๊ละครับพ่อว่าในช่วงเช้าของวันนี้ เราได้ใช้เวลาหมดไปอย่างรวดเร็ว เอาเป็นว่าขอเวลาให้น้อง ๆ ได้พักรับประทานอาหารกลางวันกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับ แล้วในช่วงบ่ายจะมีอะไรที่น่าสนุกมาเล่าให้พ่อฟังต่ออีกแน่นอนคร้าบ!!!!!

4.พ่อครับ…หลังจากน้อง ๆ พักผ่อนกันเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาที่ลูกชายของพ่อจะออกทำการแสดงแล้วนะครับ 5555 และในวันนี้ทีมงานผู้จัดได้ให้หัวข้อในการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่อง"การส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกร"ครับ เมื่อได้รับโจทย์แบบนี้ ทำให้ผมต้องเตรียมการเอาไว้หลายอย่างเลยล่ะครับ เพราะว่าบทบาทและภารกิจในการส่งเสริมงานกลุ่มยุวเกษตรกร ถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ผมได้สัมผัสและเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา พ่อครับ…ปกติแล้วผมเคยแต่ไปอบรมและถ่ายทอดความรู้ใหักับเด็ก ๆ ครับ มาวันนี้ผมก็จะรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อย ที่ต้องมาถ่ายทอดความรู้ให้กับ"ลูก ๆ “ของพ่อ ที่ผมเรียกพวกเขาเหล่านั้นว่า"คุณหมอ"ครับ “เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร”หรือผมเรียกว่า"พยาบาล"จะมีอะไรไปบอก"คุณหมอ"ได้บ้าง….งานนี้ต้องสู้ ๆ ใช่รึเปล่าครับพ่อ 5555 ไหน ๆ ก็มาแล้ว ผมก็ขอบอกเล่าเรื่องราวของการทำงานในช่วงที่ผ่านมาให้กับน้อง ๆ ได้ฟังก่อน หลังจากนั้นก็เริ่มกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันเลยครับ…

5.พ่อครับ….เชื่อรึเปล่าครับว่าหลังจากที่ผมได้ชวนน้อง ๆ ฝึกอ่านคำกล่าวปฏิญาณตน และร้องเพลงมาร์ชยุวเกษตรกร เพียงไม่กี่รอบ น้อง ๆ ก็สามารถทำตามได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ นี่ไงครับลูก ๆ รุ่นใหม่ของพ่อที่ พ่อส่งมาทำหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร ทำได้ดีทีเดียวครับ เอาเป็นว่าเมื่อฝึกสมอง ฝึกใจ ฝึกมือ ฝึกกาย เรียบร้อยแล้ว ต่อไปผมก็ชวนน้อง ๆ ได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภายุวเกษตรกรกันต่อเลยนะครับพ่อ….

6.พ่อครับ…วันนี้เราได้คณะกรรมการสภายุวเกษตรกรและมีสมาชิกยุวเกษตรกรที่ความพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันกันเราได้แล้วนะครับ วันนี้เรามี “กลุ่มยุวเกษตรกรเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร”ชื่อแบบนี้ก็เท่ห์ดีนะครับพ่อ 5555 จริง ๆ แล้วกระบวนการประชุมสภายุวเกษตรกรก็มีแบบแผนเอาไว้ให้ได้เรียนรู้อย่างมากมายจากสื่อต่าง ๆ ที่รุ่นพี่ ๆ ทำไว้ เพียงแต่การได้อ่านหรือการดูจากตำรามันอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าถึงอารมณ์ รวมทั้งอาจจะไม่มีความเร้าใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้มากนัก ดังนั้นวันนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่ผมจะให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้แบบ Learning by Doing ครับ เมื่อทบทวนบทบาทและกระบวนการต่าง ๆ แล้ว ผมก็ให้น้อง ๆ ได้ฝึกปฏิบัติกัน กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานครับ ได้เห็นรอยยิ้มและความสนใจจากน้อง ๆ แล้วรู้สึกอบอุ่นใจมาก ๆ เลยล่ะครับ…

7.พ่อครับ…เพื่อให้น้อง ๆ ได้สัมผัสกับประสบการณ์ส่งเสริมกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรให้เต็มรูปแบบ วันนี้ผมได้ขอยืมอุปกรณ์การประชุมสภา พร้อมกับเสื้อของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย มาให้น้อง ๆ ได้ฝึกการประชุมสภาด้วยนะครับ เห็นแบบนี้แล้ว ก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะครับพ่อ 5555 คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่และฝึกปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ เราฝึกเพียง 2 รอบนะครับพ่อ แต่ผลงานอยู่ในระดับ 10++ เลยล่ะครับ….เผลอแป๊บเดียว เวลาก็ล่วงเลยมาบ่าย 3 โมงแล้วล่ะครับ เอาเป็นว่าขอตัวไปสรุปบทเรียนให้กับน้อง ๆ ได้ฟังกันต่อดีกว่านะครับ..

8.พ่อครับ….วันนี้ผมได้แนะนำให้น้อง ๆ ได้รู้ถึงเทคนิคการลงไปส่งเสริมงานกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับพื้นที่ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เราในฐานะของนักส่งเสริมการเกษตรจะต้องได้สัมผัสและเรียนรู้ครับ อาจจะมีอีกหลายประเด็นที่ต้องเพิ่มเติม หากแต่เวลาที่มีอย่างจำกัดคงจะไม่สามารถบอกหรือส่งต่อได้หมด แต่ผมหวังใจเอาไว้ว่าน้อง ๆ (คุณหมอ)ที่ได้เรียนรู้จาก(พยาบาล)ในวันนี้ คงจะนำเอาไว้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของตนเองได้ และหากมีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมผมก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำและจะไปเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ ต่อไปครับ….

9.พ่อครับ….เท่าที่ผมได้รู้จักพ่อ ผมรับทราบว่าพ่อเป็นนักปฏิบัติและเป็นนักเขียนตำราที่ทำให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการทำงาน ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานส่งเสริมการเกษตร เพราะหากไม่มีตำราเหล่านั้นบางครั้งคนรุ่นหลังอาจจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ครับ สำหรับตัวผมเองแล้ว ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกเช่นกัน ที่ได้มีช่องทางในการเขียนบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เอาไว้บนสมุดออนไลน์เล่มนี้ครับ อาจจะไม่ได้เป็นตำราวิชาการใด ๆ เหมือนที่พ่อเขียน หากแต่มันเป็นเรื่องเล่าที่ผมได้เขียนเอาไว้เป็นจดหมายเหตุชีวิต ที่สามารถเปิดอ่านได้ในทุกที่ ทุกเวลา เมื่อเราต้องการเพิ่มพลังกาย พลังใจ และมันอาจจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจและผ่านเข้ามาอ่านจดหมายเหตุชีวิตนี้ พร้อมกับนำไปสู่การปรับใช้ในการทำงาน เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรต่อไป พ่อครับ สุดท้ายนี้ผมจะบอกพ่อว่า"ผมอยากเก่งเหมือนพ่อครับ"

10.พ่อครับ…ตอนนี้ผมอาศัยอยู่ที่อำเภอเล็ก ๆ แห่งนี้ และ Hi Hug House คือบ้านของผมครับพ่อ ก็เป็นเมืองที่พ่อส่งผมมาทำงาน และเรียนรู้ “วิชาชีวิต”ไงล่ะครับ….ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี ที่ผ่านมาได้มีเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ทำให้ผมได้เรียนรู้ทักษะการใชัชีวิต  พร้อมกับพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งผมเรียกเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ว่า“เมืองนอน”ครับ เพราะว่าเป็นเมืองนอนที่อบอุ่น ผู้คนใจดี มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ที่สำคัญมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับพ่อ และผมสัญญาว่าจะทำหน้าที่และปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถครับ ผมยึดถือหลักการทำงานอยู่ 3 อย่างคือ บอกให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น ครับพ่อ…หากมีโอกาสผมจะไปกราบพ่อนะครับ และไม่ว่าลูก ๆ ที่พ่อส่งไปปฏิบัติงาน เพื่อสืบสานงานที่พ่อตั้งใจเอาไว้ จะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตาม ผมเชื่อว่าพ่อก็จะอยู่ใกล้กับลูก ๆ ทุกคนครับ เพราะพ่อคือ"บิดาของกรมส่งเสริมการเกษตร"ครับ….

                       พ่อครับ….ผมเล่าเรื่องจบแล้วนะครับพ่อ…..55555

                                                                                  ด้วยความระลึกถึงพ่อครับ…

                                                                                             เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                                             16/05/2567ความเห็น (5)

-สวัสดีครับอาจารย์ไพศาล-ขอบคุณที่ติดตามอ่านบันทึกเรื่องที่ผมเล่าให้พ่อฟังนะครับ-บันทึกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับคำเชิญชวนจากอาจารย์สิงห์ป่าสัก ที่ชวนไปร่วมเวทีนี้ครับ-ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตและการทำงานให้กับน้องๆ นักส่งเสริมการเกษตรได้รับทราบและฝึกปฏิบัติครับ-ไม่มีใครเก่งกว่าใคร เพียงแต่มีแต่ใครทำอะไรได้หลายๆอย่างกว่าคนอื่นนะครับอาจารย์-ด้วยความระลึกถึงอาจารย์อยู่เสมอครับ-อาจารย์สบายดีนะครับ/หากผ่านมาเส้นทางนี้ก็แวะมาบ้านไร่ผมได้นะครับ-2 วิถี 3 โลก แบบที่อาจารย์นิยามเอาไว้ให้กับบ้านไร่ Hi Hug House ครับ

พี่เคยรู้จักและแวะเจออาจารย์สิงห์ป่าสัก ตอนไปทำจิตอาสาโกทูโนนานมากแล้วค่ะ

ชื่นชมมาก มาแถวม.เกษตร แจ้งบ้างนะครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท