ฅนนิยม....โขดไทยโบราณ Phyllanthus mirabilis


แบบ ฅนนิยม ไม้โขดโบราณ นามว่า "มะยมเงิน มะยมทอง"โอมจงรัก จงรัก จงรัก จงหลง จงหลง จงหลง จงรวย จงรวย จงรวย นะคร้าบ!!!!!!!!!!!!!

                                            -มาตามติดภารกิจของ “เกษตรตำบลคนกันเอง” ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เกษตรตัวเล็ก สเป๊กเกษตรกร ”กันต่อเลยก็แล้วกันนะครับ 555 สำหรับบันทึกนี้ขอนำเอาเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาสรุปเอาไว้ให้ได้ติดตามกันสักหน่อย ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีหลายภารกิจที่ผมได้ลงไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ เอาเป็นว่าไหนๆ ก็ตกลงปลงใจเป็นมิตรรักแฟนเพลงกันแล้ว งานนี้ก็ต้องขอ(บังคับ)รับชมภาพและเรื่องราวต่าง ๆที่ผมจะได้ร้อยเรียงให้ท่านได้ติดตามกัน ณ บัดนี้เลยนะคร้าบบ!!!!!

1.กิจกรรมตามบทบาทของระบบส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในหน้าที่มีหลายหลายรูปแบบครับ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร/การติดตามกิจกรรมของโครงการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ/งานประชุม/การวางแผนงานร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันนี้มักจะใช้คำว่า"การทำงานแบบบูรณาการ"แต่ไม่ว่าจะเป็นงานอะไร ในเมื่อเราได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติแล้ว เราก็ต้องทำให้เต็มความสามารถครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่า"งานราชการ"ถือเป็นงานที่ให้บริการประชาชนโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร แต่สิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากส่วนราชการต่างๆ นั่นก็คือการที่ได้เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างเสมอภาคและเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับ เอาเป็นว่าผมคงไม่ต้องบรรยายข่าวสารอะไรให้มากความ เพียงนำภาพข่าวมาเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นจดหมายเหตุชีวิต เพียงเท่านี้ก็"สุขใจ"แล้วล่ะคร้าบบบ!!!

2.และในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ"เกษตรต้นคูน"ที่คราวนี้ได้มีโอกาสย้ายกลับไปทำงานใกล้กับบ้านเกิดเมืองนอน บุคลากรที่มากด้วยคุณภาพ เป็นที่รักของเกษตรกรในพื้นที่และของพวกเราชาวส่งเสริมการเกษตรย้ายไป ก็ทำให้พวกเรารู้สึกยินดีพร้อมกับมีความระลึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลากว่า 8 ปีเศษ และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับ"ครอบครัวใจมา"เราก็ถือโอกาสเลี้ยงส่งพร้อมกับขอบคุณมิตรภาพดี ดี ที่มีให้กับมาอยู่ตลอดที่อยู่ด้วยกัน โดยงานนี้มี"หัวหน้าอรวรรณ เก่งสนาม เกษตรอำเภอพรานกระต่าย"ซึ่งแม้ว่าท่านได้เกษียณอายุราชการไปหลายปีแล้วแต่ก็ยังเชื่อมโยงสายสัมพันธ์อันดีกันอยู่ตลอด ไม่ว่า"ครอบครัวใจมา"จะแยกย้ายกันไปแล้ว แต่ความเป็น"นักส่งเสริมการเกษตร"ก็ยังคงอยู่กับพวกเราต่อไป เพราะเรา"กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"และเราก็จะได้มีโอกาสพบกันอีก ซึ่งมิตรภาพดี ดี ก็จะยังคงเหนียวแน่นต่อไปครับ ยินดี ยินดี ยินดี นะคร้าบ!!!!

3.การให้บริการความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งเสริมการเกษตร เราก็ได้ถือปฏิบัติและนำลงไปสู่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายอย่างต่อเนื่องครับ และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผมได้มีโอกาสรับเชิญจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านพราน ให้ไปร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมสู่การปฏิบัติ ดังนั้นเมื่อได้รับโจทย์มาแล้ว ผมจึงขอนำเอาเรื่องราวของเกษตรกรที่เข้าไปส่งเสริมในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย และเกษตรกรที่ได้ส่งเสริมผ่านระบบออนไลน์ไปบอกเล่าให้กับผู้อบรมได้ร่วมกันศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมของตนเองได้ครับ เพราะผมเชื่อว่า"ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน"และหากเกษตรกรท่านใดมีความสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมเรียนรู้กับ"เกษตรกรต้นแบบ"นี้ได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ก็เพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเดียวกัน สภาพปัญหาต่างๆ ก็คงไม่มีความแตกต่างกันมาก พูดภาษาเดียวกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันก็คงจะสำเร็จได้ตามเป้าหมาย เอาเป็นว่าใครเป็น"เกษตรกรต้นแบบ"บ้างนั้น ขอนำเอาเรื่องราวและช่องทางการติดต่อมาเก็บเอาไว้ให้ได้ติดตามกันเองก็แล้วกันนะครับ….

4.และ"Smart Farmer Model"ที่ผมได้เข้าไปส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มาถึงวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของการขยายผลองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจได้แล้วครับ และเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงส์!!! งานนี้ก็ต้องขอมอบสื่อที่น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดและเป็นต้นแบบของเกษตรกรท่านอื่น ๆ ได้ สำหรับงบประมาณที่ได้มาในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ “สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร"ด้วยนะครับ….เราจะก้าวไปด้วยกันนะครับ"พี่อนุ"สู้ๆ คร้าบ!!!!

5."ระหว่างทางสำคัญกว่าปลายทาง"และ “ระหว่างทางสวยงามเสมอ”ยังคงเป็นสิ่งที่ผมถือเป็นพลังใจในการทำงานครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่านอกจากเราจะได้ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ให้สมบูรณ์แล้ว เรายังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตดี ดี เอากลับมาด้วย ดังเช่นครั้งนี้ผมได้มีโอกาสรู้จักกับ"ไม้โขดโบราณหายาก"ที่ชื่อว่า"มะยมเงิน มะยมทอง"ที่ขึ้นเองในเขาหินปูน บ้านหนองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ซึ่งครั้งแรกที่พบเจอก็ยังไม่แน่ใจ ดังนั้นจึงต้องหาข้อมูลจากผู้รู้ก่อน และเมื่อมั่นใจในแหล่งข้อมูลแล้ว ผมจึงชวน “ผู้นำชุมชน”ไปร่วมศึกษาและปฏิบัติการสำรวจเส้นทางการชม"ไม้โขดโบราณ"นามว่า"มะยมเงิน มะยมทอง"กันต่อครับ เอาเป็นว่าสำหรับข้อมูลและเรื่องราวของไม้ป่าน่าสนใจชนิดนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น ผมจะเก็บเอามาบันทึกไว้ให้ได้ติดตามกันต่อในโอกาสต่อไปก็แล้วกันนะครับ ขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่า"อย่าพลาดการติดตามเด็ดขาด!!!"ไม่งั้นท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง!!!!!!!!!

6.และเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และการกระตุ้นใจให้เรามีความรักษ์ต่อโลกใบนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ก็ยังคงขอเป็นต้นแบบในการสวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้กระเป๋าผ้า เพื่อลดภาวะโลกร้อนด้วย แม้ว่าจะเป็นเพียงเสียงเล็กๆ แต่ก็คงจะดังก้องได้หากพวกเราช่วยกัน….เพราะ"โลกน่าอยู่ เราก็จะอยู่ได้แบบอบอุ่นใจ"คร้าบ!!!!!!

7.เรื่องมันย้าววววว……เรื่องมันยาววววว….แต่ก็คงจะไม่ยาวเกินไปสำหรับมิตรรักแฟนเพลงใช่รึเปล่าครับ 5555 ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า บันทึกนี้ผมเพียงแค่สรุปสั้นๆ นะครับ เพราะว่าแต่ละเรื่องราวที่ผ่านมามีอะไรมากมายที่ก่อเกิดขึ้น ซึ่งหากจะบรรยายและร้อยเรียงเป็นตัวหนังสือแล้ว ก็คงจะบรรยายไม่หมด แต่หากว่าเรื่องราวเหล่านั้นถูกบันทึกเอาไว้ในความทรงจำแล้ว ผมว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้สัมผัสและเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตมากๆ แล้วล่ะครับ…..

                                                                 สำหรับวันนี้…….

                                                                                                      สวัสดีครับ

                                                                                                    เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                                                    14/07/2566ความเห็น (2)

I came to look at มะยมหิน (โขดไทยโบราณ Phyllanthus mirabilis). I had to go pass so many wonderful stalls before I found มะยมหิน at the end of the aisle ;-)

Thanks and Cheer! Keep up the good work.

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท