เกิด แก่ เจ็บ ตาย   ...ทำไมหิ่งห้อยขึ้นประเด็นนี้ คงเป็นแรงบันดาลใจจากการไปเยี่ยมคุณพ่อเพื่อน ในห้อง ไอซียู ท่านผ่าตัดสมอง และมองดูคนไข้เตียงข้างๆอีกสองเตียง  มองดูแล้วใจของเรา บอกว่าสุดท้ายของชีวิตก็ไม่มีอะไร  เมื่อความแก่ ความเจ็บเข้ามาเยี่ยมตามธรรมชาติของชีวิต เพื่อเป็นการเตือนเราว่า ต่อไปความตายจะมาเยี่ยมแล้วนะ ......เพียงความแก่ ความเจ็บมาถึง มีเงินร้อยล้านก็ไม่มีความสุข นอนไม่หลับ กินไม่ได้  ร่างกายทุกข์ทรมานจากความเจ็บ  เงินทองที่มีอยู่ไม่มีความหมายอะไร เพียงแต่ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล จะรักษาดีขนาดไหนก็ยังเจ็บปวดอยู่ดี  ถ้าหายก็โชคดีไป ถ้าไม่หายความตายก็มาพาเราไป  เป็นไปตามหลักธรรมชาติของชีวิต มีเงินมากมายซื้อชีวิตไม่ให้ตายไม่ได้            หลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีสิ่งเดียวที่สามารถนำติดตัวไปได้เมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึง คือ ความดี ความดีเท่านั้นที่รักษาคุ้มครองทั้งภพนี้ ภพหน้า ...ถามตัวเองซิ ..วันนี้ฉันทำดีอะไรบ้าง ไม่มีคำว่าสายของการเริ่มต้นทำความดี....ปีศักราชใหม่มาเริ่มต้นสร้างความดีด้วยการ....ให้...ให้ความรัก ความจริงใจ  ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล สิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ด้อยโอกาส  ให้ทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ช่วยเหลือศาสนา สังคม ให้ความรู้ ให้อภัยฯลฯ  ลองสำรวจดูตัวเรายังขาดการให้สิ่งไหน  เริ่มต้นให้สิ่งนั้น ทำไปทีละเล็กละน้อย และจะกลายเป็นความเคยชินติดเป็นนิสัยติดตัวต่อไป ......เราจะปลื้มปิติมีความสุขมากจากการได้ให้..

                      %e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%892   %e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%812