ชีวิตที่พอเพียง 4417. ฟังการบรรยายของผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๕


 

วันก่อนวันพระราชทานรางวัล ผู้รับรางวัลได้รับเชิญไปที่ศิริราชตั้งแต่เช้า     แล้วตอนบ่ายบรรยายผลงานของแต่ละท่าน     ผมไปร่วมงานในตอนบ่าย เพื่อฟังการบรรยายที่สุดแสนจะประเทืองปัญญาสำหรับผม    ซึ่งในปีนี้เป็นวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

รางวัลสาขาการแพทย์ ได้แก่ศาสตราจารย์ Ralph Defronzo จากผลงานวิจัยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒   ทำให้เข้าใจกลไกการเกิดโรค ว่าไม่ได้เกิดจากการขาดอินสุลินอย่างที่เคยเข้าใจมาก่อน    แต่เกิดจากร่างกายดื้อต่ออินสุลิน    ข้อค้นพบของท่านมีประโยชน์ต่อผู้เป็นเบาหวานและจะเป็นเบาหวาน (pre-diabetes) จำนวนกว่า ๑,๒๐๐ ล้านคน ดังในสไลด์ของท่านที่ผมถ่ายรูปมาข้างล่าง