ต้นแบบและรากฐานสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกและ APNs: จากอดีตสู่อนาคต


การเป็นต้นแบบและวางรากฐานสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกและ APNs: จากอดีตสู่อนาคต

การเป็นต้นแบบและวางรากฐานสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกและ APNs: จากอดีตสู่อนาคต และร่วมยินดีกับ APN ใหม่ของเรา 3 คน คือ 

 • คุณสุพัฒตรา ศรีภักดี 
 • คุณสุมนา สัมฤทธิ์รินทร์  
 • คุณนิภา อุดรจรัส 

จากนั้นมีการล้อมวงเล่าจากน้องๆ พี่แก้วประทับใจมากที่น้องมีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน และได้ฟังหัวหน้าพยาบาล คุณนุชจรีย์ หอมนาน เล่าถึงนโยบายและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ยิ่งเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารสนับสนุนเต็มที่ค่ะ ขอบคุณ รองฯพัฒนาวิชาชีพ คุณรัชนีพร คนชุม ที่จัดเวทีในครั้งนี้ #APNKKU 5-02-2566

 

ขอบเขตเนื้อหา

 •  เป็นเส้นทางการทำงาน มีการพัฒนางานตั้งแต่เริ่มต้นจนเกษียณอายุราชการ 
 • จะเห็น work life jouney ของพี่แก้ว ที่ตั้งใจให้น้องได้เรียนรู้และลองปฏิบัติตามดู
 • เป็นการทำงาน โดยใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนา ทำให้ได้ผลงานเพื่อเลื่อนระดับได้ด้วย 
 • ถึงเราจะเป็นต้นแบบให้คนอื่นได้ แต่เราก็ต้องมีต้นแบบเป็นของตนเอง และนำสิ่งที่ดีมาปรับใช้
 • การทำงานต้องวางแผนและตั้งเป้าหมาย ให้เป็นตาม timeline ที่เหมาะสม
 • ปัจจัยในการส่งผลงานเลื่อนระดับ ขึ้นอยู่กับนโยบายการเลื่อนระดับแต่ละสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ปัจจัยสำคัญ ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง 
 • การทำงานให้สำเร็จ เราไม่จำเป็นต้องเก่งมาก แต่เราจำเป็น ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความพยายาม มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งยอมรับคำแนะนำของคนอื่น แล้วแก้ไขไปด้วยกัน จึงจะสำเร็จ
 • ดังนั้นการพัฒนาผลงานต้องทำต่อเนื่อง จะทำให้เราสามารถส่งผลงานเมื่อองค์กรให้ยื่นกรอบค่างานทันเวลาค่ะ

 

สะพานไม้คาเฟ่

ภาพกับว่าที่ APNs

APNs KKU ตั้งวงเล่าเรื่อง แรงบันดาลใจที่อยากเป็น apn

แรงบันดาลใจ น้องเล่าว่า 

เชื่อตามที่พี่บอก มีใจอยากช่วยเหลือผู้ป่วย ถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่เคยท้อ บางคนเห็นพี่ใส่เสื้อครุยอยากใส่ด้วย บางคนบอกว่า ทำไมพี่ๆเก่งจังอยากเป็นแบบพี่ บางคน checklist เลยว่าทำงานให้ครบสมรรถนะ แล้วจึงจะไปสอบ บางคนเห็นพี่ยืนอยู่บนเวทีอยากเป็นแบบพี่บ้าง บางคนบอกพี่ให้โอกาส ก็เลยมีวันนี้ ฟังแล้วคนต้นแบบสบายใจค่ะ

 

 คุณอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง และคุณสุภาพ อิ่มอ้วน Role model ของ APNs ในระบบ รพ ที่เป็นทั้งพยาบาลเชี่ยวชาญและ APN

APNs KKUและว่าที่ APNs

 

สรุป

 • ถอดบทเรียนความสำเร็จ ของการเป็นต้นแบบสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกและ APNs :-การพัฒนาจะประสบผลสำเร็จ ขึ้นอยู่กับนโยบายองค์กร ผู้บริหารและตัวเราเอง รวมทั้งระบบสนับสนุนที่มี หากเราสามารถวางแผนการพัฒนาเชิงระบบ มีการมอบหมายงานและนิเทศงานบุคลากรอย่างชัดเจนตั้งแต่แรก มีการสนับสนุน มีหัวหน้าฯ และพี้เลี้ยง คอยติดตามช่วยเหลือทุกขั้นตอนของการพัฒนา จนได้ผลลัพธ์ มีการนำผลวิจัยไปใช้จริง มีการเผยแพร่ผลงานทั้งในและต่างประเทศ ส่งประกวดและตีพิมพ์ จึงจะถือว่า งานเสร็จและสำเร็จ ครบขั้นตอน
 • การพัฒนาตนเองและพัฒนาคนในทีม ต้องทำตามเวลาที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญ และถือเป็นความสำเร็จในการบริหารบุคลากรด้วยเช่นกัน จึงจะทำให้คนเกิดสุข ปัญญาและก้าวหน้าได้
 • เส้นทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก เป็นเรื่องเดียวกับการเป็น APNs หากเรามีคุณสมบัติตามที่สภาการพยาบาลกำหนดและไปสอบเพื่อให้สภารับรอง เราก็สามารถได้ตำแหน่ง APNs ได้ด้วยค่ะ

……………………..

แก้วบันทึก

7-02-2566

หมายเลขบันทึก: 711554เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2023 06:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 มิถุนายน 2023 15:05 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (1)

ปีนี้เริ่มสมัคร APN มกราคม ถึง พฤษภาคม 2566หวังว่าจะได้ APN เพิ่ม สองคนขึ้นไปค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท