ปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ทรงเจริญพระชนม์มายุครบ 80 ปี แล้ว ทางรัฐบาลจึงได้มีนโยบายออกมารณรงค์ให้ คนไทยเราใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งการพูด การอ่าน การเขียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชครบ 60 ปี และมีพระชนม์มายุครบ 80 ปี

ครับ ก็เป็นนิมิตรหมายอันดีที่พวกเราชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ที่จะต้องทำได้ให้เป็นแบบอย่างต่อนักเรียน ต่อประชาชนทั่วไป ที่มีการใช้ภาษาไทยกันอยู่ในชีวิตประจำวัน เท่าที่ผมสังเกตปัจจุบันการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทางวิทยุกระจายเสียง ซึ่งทุกวันนี้มีสถานีวิทยุชุมชนตั้งกันขึ้นมาอย่างผิดกฏหมายกันจำนวนมากโดยอ้างมาตรา40 ของรัฐธรรมนูญ มาดำเนินการต่างคนต่างตั้งออกมาแสวงหากำไรทางธุรกิจกันเป็นส่วนใหญ่ เกินร้อยละ 90 ซึ่งผิดกับเจตนารมย์ของวิทยุชุมชน ที่ต้องเกิดจากการรวมกลุ่มกันของประชาชนในชุมชน ตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารความรู้สู่กันขึ้นมา แต่ช่างเถอะครับคงต้องปล่อยไปสักระยะหนึ่ง แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ ผู้จัดรายการหรือ ดีเจ ส่วนมากเป็นมือใหม่กันแทบทั้งนั้น ตั้งแต่เด็กอายุ น้อย ๆ ไปจนถีงผู้สูงอายุ มีบางส่วนที่สอบได้ใบประกาศนียบัตรผู้ประกาศข่าวและจัดรายการจากรมประชาสัมพันธ์ เรามักจะได้ยินเสียงพูดที่ยัง พูดตัวควบกล้ำ ร  ล ยังไม่ชัดอยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงใคร่ขอให้น้อง ๆ ดี เจ ทั้งหลายฝึกฝนการอ่านกับผู้มีประสบการณ์ หรือที่สอบได้ใบประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์ บ้างก็จะดี ที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราก็มีสมาคมนักจัดรายการข่าว วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ตั้งอยู่ที่ อาคาร อาลัย สปอต สี่แยกโรงแรมลายทอง หรือที่คลื่นความที่ 94.50 M.Hz. ครับ

นอกจากนั้นการเขียนภาษาไทย โดยเฉพาะ ชื่อห้างร้าน หรือป้ายโฆษณา ต่าง ๆ ก็มีการเขียนผิดกันมาก บางร้านตั้งมานานแล้วเคยใช้อย่างไร ก็ใช้อย่างนั้น มาตลอด ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกันเลย ผมใคร่ขอยกตัวอย่างบางคำ ที่มักพบบ่อยมาก และ เยอะมากคือคำว่า  อีเล็คโทรนิคส์ และไฟฟ้า เบรค  ครัช อะไหล่ อะหลั่ย เป็นต้น รถยนต์บางคันเขียนคำว่า จัยร้าย  ตามกระจกซึ่งมักพบเห็นอยู่เสมอ ควรปรับเปลี่ยนเสียหใม่ครับให้เน ใจร้าย อะไร ทำนองนี้แหละครับ เผื่อเด็ก ๆ ที่อ่านพบเห็นบ่อย ๆ เข้าอาจจะคิดว่าคำนี้เป็นคำที่ถูกต้องก็ได้นะครับ

ดังนั้นท่านที่เกี่ยวข้องก็ควรโปรดพิจารณาแก้ไขต่อไปนะครับ สำหรับท่านผู้อ่านที่พบเห็นคำผิด ๆ เหล่านี้บ้างก็นำมาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับ

ขอบคุณครับสำหรับวันนี้