GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สวัสดีปี2550

วันเวลาผ่านไปๆ เราทำสิ่งใดเป็นประโยชน์บ้าง

ปี-เดือน-วัน-เวลา-ผ่านไปๆ อายุของแต่ละคนที่เกิดมาก็เพิ่มมากขึ้นๆ แล้วเราได้ทำสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อโลกนี้บ้างหนอ อยู่เพื่อการบริโภคทรัพยากร หรือทำลายสรรพสิ่งให้หมดไปเท่านั้น หรือใช้เพื่อการมีชีวิตต่อไป หากเราทำอย่างนั้นคิดว่าอีกไม่นานเราก็คงไม่มีสรรพสิ่งให้บริโภคอย่างแน่นอน เพราะทรัพยากรนั้นหมดไปกับการบริโภคของคนมากมายเหลือเกิน หากคนเราไม่คิดถึงความพอ ความประหยัด จะมีมากมายเท่าใดก็คงไม่พออย่างแน่นอน แต่ถ้าหากเรามุ่งเน้นการประหยัด ไม่ต้องมีมากนักก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างที่เรามักพูดเสมอว่า
 ชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐ

แต่ในความเป็นจริงแล้วเรายังไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดนัก เพราะคำว่าปัญญานั้นมักมุ่งเป็นวัตถุสิ่งของเงินตรา แต่จริงๆ แล้วคนที่มีปัญญามักมองที่ปริญญา มีทรัพย์วัตถุเสียมากกว่า แต่หากเราคิดดีๆ แล้วชาวบ้านทำไร่ทำนาทำการเกษตรนั้นเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาจริงๆ เขาไม่ต้องใช้เงินทองอะไรมากเลย แต่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสองมือสองเท้าของเขาแท้ๆ เพราะสิ่งที่เขาทำได้นั้นมันเป็นสิ่งทำให้มีชีวิตอยู่ได้ ส่วนคนที่มีปริญญานั้นทำในหลายๆ สิ่งที่อาจไม่จำเป็นสำหรับชีวิตก็ได้ แต่ทำเกินกว่าที่จำเป็น มักเป็นความฟุ่มเฟือยเสียมากกว่า แต่ก็คุยโม้ทับชาวบ้าน ความจริงแล้วเราต้องพิจารณากันใหม่ สร้างค่านิยม ความนับถือใหม่ มุ่งส่งเสริมให้คนพึ่งตนเอง ยกย่องคนที่พึ่งตนเองได้ สิ่งต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงกว่าที่เป็นอยู่ และที่กำลังจะเป็นไปในอนาคต คิดเช่นนั้นครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 70849
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอบคุณสำหรับคำสอบดีๆนะครับ