"ถาวร โกอุดมวิทย์" ศิลปินแห่งชาติ 2564 (ภาพพิมพ์)


“ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์”

ศิลปินแห่งชาติ 2564 "ถาวร โกอุดมวิทย์" ศิลปะแห่งภาพพิมพ์

  “ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์” จากการได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช 2564 สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)

ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมและเป็นศิลปินระดับนานาชาติ มีการแสดงผลงานศิลปะครั้งสำคัญมากมาย ทั้งการแสดงกลุ่ม การแสดงเดี่ยวในประเทศและต่างประเทศหลายครั้ง
  -หนึ่งบันทึกความทรงจำอันยิ่งใหญ่ในดวงใจชาวไทย คือในปีพ.ศ.2560 ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ได้ร่วมพาคนไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ใน “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ด้วยการร่วมกับบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด จัดนิทรรศการ “กราบ สักการะ” นำเสนอผลงานจิตรกรรมภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ด้วยรูปแบบงาน จิตรกรรม ผสมผสานเทคนิคกระบวนการของงาน ภาพพิมพ์ ลงบนผืนผ้าใบ จำนวน 18 ผลงาน

  -สื่อให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการกราบสักการะ ซึ่งถือเป็นการแสดงความคารวะอย่างสูงสุดตามคติความเชื่อแบบชาวตะวันออกด้วยความน้อมรำลึกอาลัยที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย
 

ศิลปินแห่งชาติ 2564 "ถาวร โกอุดมวิทย์" ศิลปะแห่งภาพพิมพ์(ผลงานนิทรรศการ “กราบ สักการะ” พ.ศ.2560)

   -นอกจากนี้ในปีพ.ศ.2563  ขณะที่คนไทยทุกกลุ่มเผชิญมหาภัยพิบัติจากโรค โควิด-19 ในสายศิลปะ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ได้ร่วมมือกับ Fly Now และศิลปินอีก 4 ท่าน คือ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, ลำพู กันเสนาะ และ อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ ออกแบบและจัดทำ หน้ากากผ้า ลิมิเต็ด อีดิชั่น จำนวน 999 ชุด เพื่อนำรายได้เป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาศิลปะ และเพื่อเป็นหลักฐานในเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้ชีวิตของทุกคนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

   -หน้ากากผ้าที่อาจารย์ถาวรออกแบบมีชื่อว่า “Hagia Sophia Mosque and the Golden Trace” อ.ถาวรได้วาดภาพสุเหร่าโซเฟียในตุรกีที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ลงบนหน้ากากผ้าชุดนี้

ศิลปินแห่งชาติ 2564 "ถาวร โกอุดมวิทย์" ศิลปะแห่งภาพพิมพ์(อ.ถาวร โกอุดมวิทย์ กับจิตรกรรมผสมงานภาพพิมพ์ในนิทรรศการ "กราบ สักการะ")

    -ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2499 ณ กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาภาพพิมพ์ จาก คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยได้รับรางวัลจากการแสดงภาพพิมพ์นานาชาติทั่วโลกกว่า 10   *รางวัล อาทิ

-รางวัล “Special Commended Prize” Young Art in Asia Now 1980, Hong Kong

-รางวัล “Special Award” Biennale of Graphic Design Czechoslovakia  1982, U.S.A

-Friend of Bradford Art Galleries and Museum 9th International Print Biennia, Bradford, England

-Grand Prize 4th Asian Art Biennale Bangladesh

1st Prize, 4th Biennale Exhibition of Printing, Wakayama, Japan

ศิลปินแห่งชาติ 2564 "ถาวร โกอุดมวิทย์" ศิลปะแห่งภาพพิมพ์

(หน้ากากผ้า ลิมิเต็ด อีดิชั่น ออกแบบโดย อ.ถาวร โกอุดมวิทย์)

   -ศาสตราจารย์ถาวร มีประสบการณ์ด้าน การสอนศิลปะ ในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เคยได้รับเชิญให้เป็น ผู้บรรยายพิเศษ ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น The University of Alberta, Department of Art and Design ประเทศแคนาดา The University of Connecticut Art and Art History ประเทศสหรัฐอเมริกา Tokyo National University กรุงโตเกียว Kyoto Seika University กรุงเกียวโต และ Tama Art University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

   -รวมทั้งได้รับการยกย่องให้เป็น ศิลปินชั้นเยี่ยม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติพ.ศ.2535, เป็นผู้ริเริ่มโครงการสีศิลปากรประดิษฐ์, โครงการประกวดวาดเส้นและภาพพิมพ์นานาชาติ และโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติเนื่องในงานวันนริศ 

    -ในปีพ.ศ. 2552 ได้รับคัดเลือกให้เป็นภัณฑารักษ์ร่วมจากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วม มหกรรมศิลปะเวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 53 ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 

    -อาจารย์ถาวรเคยมีผลงาน การเขียนหนังสือ อาทิ Khao Yai Art Museum (เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม) พ.ศ.2555, การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่องานศิลปะ (Printed Matter Design for Arts) พ.ศ.2554 และ Thavorn Koudomvit Selected Works 1978-2013

ศิลปินแห่งชาติ 2564 "ถาวร โกอุดมวิทย์" ศิลปะแห่งภาพพิมพ์(หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ท)

    -ความสามารถในเชิงศิลปะของอาจารย์ถาวรยังได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นงานสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น เมื่ออาจารย์ตัดสินใจซื้อที่ดินเหมืองหินอ่อนเก่าในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจที่พักชื่อ “หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ท” คงบริบทเดิมของเหมืองหินผา แต่ออกแบบห้องพักจำนวน 8 ห้องให้เข้ากับหมู่มวลก้อนหินดั้งเดิมได้อย่างสวยงามสุดเท่

  -นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการและภัณฑารักษ์ของ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (Ardel Gallery of Modern Art) เปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกรุ่นได้มีโอกาสแสดงความคิดและผลงาน ซึ่งอาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งในปีพ.ศ.2549 จวบจนปัจจุบัน 

*ขอบคุณข้อมูล-ภาพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ARDEL Gallery of Modern Art
เว็บไซต์หน้าผาเขาใหญ่

ศิลปินแห่งชาติ 2564 "ถาวร โกอุดมวิทย์" ศิลปะแห่งภาพพิมพ์(หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล)

ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)

คำสำคัญ (Tags): #"ถาวร"
หมายเลขบันทึก: 707762เขียนเมื่อ 24 กันยายน 2022 12:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2022 05:16 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท