ถ้าคนสองคน ยืนคนละด้านแล้ว แล้วมองถ้วยกาแฟใบหนึ่งแล้วให้แต่ละคนอธิบายว่าเห็นอะไรบ้าง

      คนที่หนึ่งที่มองที่ไม่มีหูถ้วยกาแฟ คนนั้นก็จะบอกว่าถ้วยกาแฟไม่มีหู

      คนที่สองที่มองเห็นด้านที่มีหูกาแฟ คนนั้นก็จะบอกว่ากาแฟมีหู 1 ข้าง

        นี้คือความเหมือนที่แตกต่างของคนสองคนที่มองคนละด้าน แต่ ณ เวลาเดียวกัน

 ทองสง่า  ผ่องแผ้ว

3 มกราคม 2550