คิดใหม่...ดำรงชีวิตใหม่ ในปีใหม่ 2550 กันดีไหม?

        แล้ว ปีเก่า 2549 ก็ผ่านไป  และปีใหม่ 2550 ก็ย่างกรายเข้ามา
     ปีใหม่ 2550 นี้ เราอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆที่มีแนวโน้มถั่งโถมเข้ามา โดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ตลอดเวลา ชีวิตความเป็นอยู่และชีวิตการทำงานที่เราเคยอยู่อย่างสุขสบาย เห็นทีจะต้องเริ่มตระหนัก เตรียมพร้อมป้องกัน เพื่อความเป็นอยู่รอดปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้างให้มากขึ้น ซึ่งภาวะความเสี่ยงทั้งหลายมีทั้งเกิดตามกฏธรรมชาติของสรรพสิ่งต่าง ๆ และหลายอย่างก็เกิดจากสิ่งมนุษย์เราสร้างขึ้น
     
ในสภาพการณ์เช่นนี้ น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาปรับกระบวนทัศน์การทำงาน และการดำรงชีวิตของเรา ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้มีชีวิตที่เรียบง่าย เลิกนิสัยที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รู้จักมัธยัสถ์ อดออม ไม่วิ่งตามกระแสสังคมจนไร้เหตุผล รู้จักคิดสร้างงาน สู้งาน พึ่งตนเองให้ได้ มีวินัยในตนเอง สร้างทักษะการดำรงชีวิตให้อยู่รอด อยู่ดี และมีสุข
   ปีใหม่นี้ผมคงไม่อาจอวยพรใดใดให้แด่ท่าน นอกจากเป็นกำลังใจให้ท่านสร้างหรือน้อมนำสิ่งที่ดีงามขึ้นมาด้วยตัวท่านเอง แต่สิ่งที่ผมอยากขอจากทุกท่านก็คือ ขอให้เรามีความรักความเข้าใจ ผูกพัน ให้อภัย ถนอมน้ำใจต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง ปฏิบัติตนเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นให้มาก แล้วเราจะอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#นิเทศการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 70584, เขียน: 02 Jan 2007 @ 20:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
สวัสดีปีใหม่ ท่าน   ศน.