ชีวิตที่พอเพียง  4285. ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ๑๕๔. Q-Systems Thinking เพื่อโรงเรียนพัฒนาตนเอง


 

ผมได้แนวความคิดตามหัวข้อนี้จากการเข้าร่วมวง ถอดความรู้ DE ปลายน้ำ ปีที่ ๒    เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง เดิมใช้ชื่อว่า TSQP   เน้นให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้วยเครื่องมือ 6Q คือ  Q-Goal, Q-Info, Q-PLC (+ LS & OC), Q-Network, Q-Coach, และ  Q-Classroom (๑)     ดำเนินการมากว่า ๓ ปี    ได้ช่วยหนุนให้โรงเรียนสร้างการเรียนรู้ และพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลากหลายมิติอย่างน่าชื่นใจ   

เมื่อดำเนินการไปได้ ๑ ปี ก็เกิดเครื่องมือสนับสนุนชิ้นที่ ๗ คือ Developmental Evaluation (DE) ที่มูลนิธิสยามกัมมาจล นำโดยคุณเปา (ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร) ออกแบบ DE platform สำหรับใช้ในโครงการ    เป็น DE  ต้นน้ำ   กลางน้ำ ปลายน้ำ    ผสานกับการใช้หลักการ KRA (Key Result Areas), KPI (Key Performance Indicators), Action   

เพื่อให้ชื่อเข้ากับเครื่องมือตระกูล Q    จึงขอเรียกว่า Q-DE   ผมตั้งให้เป็นเครื่องมือชิ้นที่ ๗ ในโครงการ TSQP

ผมเข้าร่วมการประชุม วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DE มา ๒ ปี    จนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร่วมวงถอดบทเรียน DE  ปลายน้ำ ปีที่ ๒    ฟังการนำเสนอของโรงเรียนที่เล่าคุณค่าของ DE ต่อการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว    ผมตีความว่า DE สยามกัมมาจลโมเดล ช่วยเอื้อให้ทีมงานในโรงเรียนใช้ Q-Systems Thinking  คือคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ   

เป็นการใช้ Q-Systems Thinking แบบไม่รู้ตัว

นี่คือปรากฎการณ์ ผุดบังเกิด (emergence) เมื่อมีการทำงานภายใต้สภาพความซับซ้อน (complexity)    เท่ากับทีมงานในโรงเรียนได้พัฒนา Q ที่ ๘ ขึ้นใช้   คือ Q-Systems Thinking     

โรงเรียนพัฒนาตนเอง เป็นโรงเรียนที่ทีมงานของโรงเรียนร่วมกันคิดวางแผนการทำงาน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน    โดยมีเครื่องมือช่วยให้คิดอย่างเป็นระบบ และอย่างมีวงจรการเรียนรู้และปรับตัว   เครื่องมือนั้นคือ DE 

วิจารณ์ พานิช

๒ ก.ค. ๖๕

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 705792เขียนเมื่อ 22 สิงหาคม 2022 17:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 สิงหาคม 2022 17:25 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

I have questions.

Is TSQP is related or networked with โรงเรียนคุณภาพ ของสพฐ. ? (see อยากเข้าใจ การทำงานชอง สพฐ. https://www.gotoknow.org/dashboard/posts/705017 .)

I assume this โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (Teacher and School Quality Program: TSQP) as explained in https://www.eef.or.th/tsqp/ is ‘implementing’ Q-DE – a protocol to conduct the assessment of schools (in the program) and that does not seem to be ‘the survey’ used to assess โรงเรียนคุณภาพ ของสพฐ. If they are different and separate programs, why so?

เป็นคนละโครงการครับ คนละแนวคิดเลยครับ

Thank you for the answer.

I thought they would be separate and different (from keywords like Q-DE and Survey –which give divert senses of the approaches used).So this question remains unanswered : If they are different and separate programs, why so?

It seems that both programs can benefit if funding and expertise can be shared.

[Ooops. My error in the link to อยากเข้าใจ การทำงานชอง สพฐ. it should have been https://www.gotoknow.org/posts/705017 ]

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท