ขอขอบคุณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือสหกรณ์ทุกประเภทในประเทศไทย


ขอขอบคุณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือสหกรณ์ทุกประเภทในประเทศไทย  ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ส่งผลดี ทำให้ หลายสหกรณ์ได้ตรวจพบเจอการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในสหกรณ์
ที่ทับซ้อนอยู่ภายในสหกรณ์ซื่งเป็นเงินผิดกฏหมาย
โดยสมาชิกสหกรณ์ (เจ้าของสหกรณ์) เป็นผู้พบเจอ
 

หากพบเบาะแส เรื่อง การฟอกเงิน ในสหกรณ์ที่ท่านเป็นเจ้าของแจ้งเบาะแสได้ที่

เว็บไซด์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  
https://www.amlo.go.th/index.php/th/

https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-06-18-08-38-31

 

ที่มาของเงินผิดกฏหมาย  : 

ความผิดอาญาที่เป็นมูลเหตุ เป็นที่มาหรือเป็นฐานก่อให้เกิด หรือให้ได้มาซึ่งหรือให้ได้มาซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินจากการกระทำ หรือเป็นความผิดหลักที่นำเอากฏหมายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ไปใช้บังคับกับเงินและทรัพย์สิน  และให้หมายความรวมถึง การกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้น ได้กระทำลงในราชกาณาจักและเป็นความผิดมูลฐานด้วย

ความผิดมูลฐาน หมายความว่า

(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำโดย กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น

(๕) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ที่กระทำโดยอ้างอำนาจอั้งยี่ หรือซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา

(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(๘) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

นำมาจาก  http://web.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_039.htm

ขั้นตอนการฟอกเงิน

1. การนำทรัพย์เข้าสู่ระบบ เช่น นำไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์

2. การแปลงสภาพทรัพย์สิน โดยการสร้างธุรกรรม หลาย ๆ ชั้น เช่น นำไปซื้ออสัหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ทองคำแท่ง หรืออื่น ๆ หรือซื้อในนามบุคคลอื่น เพื่อให้การติดตามที่มาของทรัพย์สินทำได้ยากขึ้น 

3. การปนทรัพย์หรือผสมผสานทรัพยสิน ที่ผิดกฏหมายเข้ากับทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฏหมาย 

หากพบเบาะแส เรื่อง การฟอกเงิน ในสหกรณ์ที่ท่านเป็นเจ้าของแจ้งเบาะแสได้ที่

เว็บไซด์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  
https://www.amlo.go.th/index.php/th/

https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-06-18-08-38-31


พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
นักการสหกรณ์ไทย ด้วยหัวใจ ♥️


 

หมายเลขบันทึก: 703348เขียนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2022 10:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 กรกฎาคม 2022 10:06 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี