ใกล้เวลาของพวกเราชาว ppk33 อีกแล้วนะ เรานัดหมายไว้เดือนเมษายน ปี 2550 ยังมีเวลาอีกหลายเดือนให้เตรียมตัวกันไว้ล่วงหน้า

สถานที่นัดหมาย ยังไม่ได้กำหนดเวลา และสถานที่แน่นอน ยังไม่ได้ตกลงประชุมกันเลยนะ

ปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนในรุ่น มีความสุข คิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกประการนะครับ

ถ้าใครยังไม่มีคู่ก็รีบๆหาเขานะครับ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคน