หลังจากผมได้ยินเรื่องการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อการจัดการความรู้นี้มาระยะหนึ่ง ทำให้ผมนึกถึงหนังสือที่ผมเคยอ่านเกี่ยวกับ การฟังอย่างไรจึงจะได้ยิน  

แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าแปลมาจากภาษาต่างประเทศ แต่ผมก็ยังไม่เคยอ่านหนังสือการฟังอย่างลึกซึ้ง มาก่อน

ตอนนี้ก็พยายามถามคุณอุทัย อันพิมพ์ ว่ามีหนังสือให้อ่านบ้างไหม ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ  

ผมก็เลยถือโอกาสคิดเล่นๆ นำทางไปก่อน ถือเป็นการลับสมองเล่น พอได้หนังสือก็จะได้เปรียบเทียบว่าเราคิดเองกับที่คนอื่นคิดนั้นต่างมากน้อยแค่ไหน  

ผมเข้าใจว่าการฟังอย่างลึกซึ้งนั้น เป็นความสามารถที่ทำให้เราสามารถสื่อสารกันได้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน   

แต่ใครล่ะจะมีความสามารถในการฟังอย่างลึกซึ้งนั้น ยังเป็นปัญหาอยู่ และเรามีแนวทางที่จะพัฒนาได้อย่างไร  

ผมขอถอดจากประสบการณ์การทำงานก็แล้วกัน เปรียบเทียบระหว่างการฟังที่เราเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง และการฟังที่ไม่ค่อยเข้าใจก็แล้วกัน  

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการฟังอย่างลึกซึ้งที่ผมพอจะคิดได้ ก็คือ ผมได้อาศัยจาก

 •   การเตรียมการแบบมองประเด็นเชิงระบบ ถึงประเด็นที่จะมีคนพูด ว่า
  •   คนนำเสนอ
   •   เป็นใคร นิสัยใจคอเป็นอย่างไร
   •   เกี่ยวข้องหรือรู้เรื่องนั้นในมุมไหน
   •   นำเสนอด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายใด
  •   เรื่องที่พูดนั้น
   •   เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร
   •   มีบริบทขอเรื่องเป็นอย่างไร
   •   มีสาระสำคัญเน้นไปทางไหน
   •   มีความละเอียดลึกซึ้งแค่ไหน ระดับไหน
 • เข้าใจศัพท์เฉพาะและความหมายที่นำเสนอ
  • เข้าใจภาษาถิ่น และภาษาวิชาการ
  •   มีการตีความหมายของคำ
  •   การพัฒนาความเข้าใจประเด็นในการนำเสนอ
  •   รีบจัดกรอบข้อมูลให้ได้
  •   ถ้าไม่เข้าใจต้อง
   •   รีบจับกรอบประเด็น และ
   • จับบริบทของเรื่องให้ได้
  • จัดกรอบข้อมูล
  •   วางข้อมูลที่ได้ บันทึกช่วยจำ ทั้งกรอบและข้อมูล
  •   ย้อนไปดูกรอบข้อมูล ปรับเปลี่ยน
  •   ตรวจสอบความสอดคล้องของสิ่งที่ได้ยินมา
  • ทบทวนทั้งคำ ความหมาย และบริบท
 • มีความพร้อมจะรับข้อมูลด้านต่างๆ 
  •   เมื่อมีการนำเสนอ เราก็สามารถรับข้อมูลได้โดยทันที 

แต่จะสอนให้คนอื่นพัฒนาเรื่องนี้ได้อย่างไร

ผมพยายามมาหลายปี สอนให้ " คนรู้จักฟัง" นี่ยากจริงๆ

เพราะ เมื่อเขาฟังไม่รู้เรื่องก็จะตีความส่งเดช ไปต่างๆนาๆ เรียกว่า คุยกันไม่รู้เรื่อง ไปไหนมา สามวาสองศอกเลยละครับ

ผมสังเกตว่าคนที่มีความสามารถด้านนี้ที่สูงมาก

พอผมถามอะไร

ท่านจะตอบแบบรู้ว่าผมถามเพื่ออะไร ทำไม และควรจะตอบอย่างไร จึงจะตรงคำถาม แบบไม่ต้องสาธยาย

แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอ ต้องมีการแปลคำถาม สามพันห้าร้อยครั้ง ก็ยังตอบไม่ตรงคำถาม หรือ ไม่เข้าใจคำถาม ให้ถามใหม่ ประมาณนั้น

เรียกว่า กลับไปเกิดมาใหม่ดีกว่ามานั่งรอคำตอบครับ

ผมจึงคิดว่าน่าจะมาจาก 5 ประเด็น เป็นอย่างน้อย

1.    ความสามารถของคนถาม ให้เข้าใจง่าย  

2.    ความสามารถในการฟังของคนถูกถาม

3.    ความซับซ้อนของเรื่อง

4. ความสามารถในการตอบ

5. ความสามารถในการฟังของผู้ถาม

และประเด็นในการพูด ผมว่าเรื่องนี้ยังมีความซับซ้อนพอสมควร

ใครจะช่วยให้ผมเข้าใจได้ดีขึ้นบ้างครับ

หรือถ้ามีข้อมูลหลักการ วิธีการแล้ว เติมมาให้หน่อยนะครับ