2022-01-26 ศัพท์ น่าสับสน - Set – C - consecutive & successive & concurrent


Revision C

2022-01-26

ศัพท์ น่าสับสน - Set – C - consecutive & successive & concurrent

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

 

Dictionary.com:

ออกเสียง consecutive = “kuhn-SEK-yuh-tiv”

ออกเสียง successive = “suhk-SES-iv”

ออกเสียง concurrent = “kuhn-KUR-uhnt”

 

Dictionary of Problem Words and Expressions:

consecutive & successive

These words mean 

following one another in order,” 

“marked by logical sequence.”

Consecutive suggests uninterrupted succession

whereas successive means “following in regular sequence” 

with one thing in relation to another.

 

Four consecutive months

means four months in a row without interruption

March, April, May, and June. 

 

Four successive months

would correspond to calendar order 

but might mean March, May, July, and October. 

 

Dictionary.com:

“Concurrent” vs. “Consecutive”: Time To Learn The Difference

Published September 16, 2021

You’ve probably noticed that 

there’s a lot going on in the world right now

and you may have noticed people using words like concurrent and consecutive to describe these events. 

 

That’s fitting, because they’re used 

to describe things happening at the same time or one after another.

It can be easy to forget exactly 

when each one should be used

so we’re here to help explain the difference 

between concurrent and consecutive 

and even review similar words 

such as simultaneoussuccessive, and nonconsecutive.

⚡ Quick summary

Concurrent is used to describe events that happen at the same time

Consecutive is used to describe events that happen one after another.

 

What does concurrent mean?

Concurrent means

occurring or existing at the same time or side by side.”

For example

historians who specialize in a specific event 

often study that event in relation to the concurrent events of the time

—those that happened alongside it

A venue hosting two concurrent weddings 

is hosting them at the same time (hopefully in separate spaces).

 

The word simultaneous is often used to mean the same thing. 

Simultaneous is perhaps 

more commonly applied to shorter periods or events 

to imply that two things are happening at the exact same time

perhaps even starting and ending at the same time

 

Concurrent is often applied to longer events 

and used a bit more broadly to indicate 

that two events overlap in some way

such as occurring within the same range of time 

without being completely simultaneous.

 

The adverb form is concurrently

as in 

The classes will be held concurrently, so I can take both in the same semester.

 

Concurrent also has several other less common meanings

including “agreeing” (as in concurrent testimony), 

cooperating” (as in concurrent efforts), 

intersecting” (as in concurrent lines). 

In general, concurrent implies that things are side by side in some way.

 

What does consecutive mean?

Consecutive means

“following one another in uninterrupted succession or order.” 

Generally speaking,

the word applies to things in a sequence 

without breaks or gaps between them: 

1, 2, 3, 4 are consecutive numbers.

 

In the context of events, 

 

consecutive means things happen one after another

A less formal synonym is back to back

The word successive means the same thing but is less commonly used.

 

A person who has four consecutive meetings 

has four straight meetings without any breaks between them. 

Six consecutive days means six days in a row

Saying that a team won two consecutive championships 

means that they won two championships back-to-back.

 

The adverb is consecutively, as in 

The concerts at the festival are held consecutively, 

not at the same time, so we’ll be able to see every performance.

 

The opposite, nonconsecutive,

applies to things that don’t follow in a sequence

For example, 

a person might book four nonconsecutive nights in a hotel

meaning that they will be 

staying in the hotel for a total of four nights, but not four nights in a row

(perhaps because they are taking some excursions during which they will stay elsewhere).

 

Consecutive also has some more specific 

and less commonly usedmeanings

It can meanmarked by logical sequence.” 

 

In grammar, it’s used in the term 

consecutive clause, which is a clause that expresses consequence 

or result.

 

Where do concurrent and consecutive come from?

Concurrent and consecutive start the same way, 

with con-, meaning “together.” 

Concurrent ultimately comes from the Latin verb currere, “to run,” 

while consecutive comes from the Latin verb sequī, meaning “to follow” (the word sequence is based on the same root).

 

So concurrent events are those that run together,

 while consecutive events are those that follow each other.

 

How to use concurrent vs. consecutive

Concurrent means multiple things are happening at the same time 

or during the same window of time

Consecutive means multiple things are happening one after the other, in sequence.

 

If you have two consecutive meetings,

you have two meetings back to back. 

 

If you have two meetings scheduled for the same time

you could use the word concurrent, 

but you’re more likely to use the word simultaneous. 

 

Concurrent is more likely to be applied to things 

that happen within the same period of time

such as 

concurrent courses during a semester in school 

or concurrent revolutions during an era in history.

 

To remember the difference, 

think about the current in concurrent

concurrent can apply to events that are both currently happening. 

On the other hand, 

the middle part of the word consecutive is related to 

the word sequencein which one thing follows another.

 

Examples of concurrent and consecutive used in a sentence

Here are some example sentences 

that use concurrent and consecutive in typical ways. 

  • Lawn-mowing season is concurrent with wasp season, as you have sadly discovered.
  • To have virtual and in-person classes be concurrent is extremely challenging for teachers.
  • After working for eight consecutive days, she was relieved to finally have a day off.
  • No team in this league has ever won five consecutive championships.
  • The screenings were originally scheduled to be concurrent, but they will now be consecutive as part of a movie marathon.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Concurrent and Consecutive

Consecutive has a good deal in common 

with the complementary word concurrent.

Besides the fact that 

both begin with the prefix con- (meaning “with, together”), 

each word deals with the time-order in which several things happen. 

 

Concurrent describes things that are occurring, 

or people who are doing something, at the same time

such as “concurrent users” of a computer program. 

Consecutive refers to things that are arranged 

or happen in a sequential order. 

 

A criminal who serves a consecutive sentence 

does time for one conviction after another. 

 

If that person gets a concurrent sentence, 

he or she undergoes all punishments at the same time.

 

Merriam-Webster Dictionary:

What Does concurrent Really Mean?

Things that are concurrent 

usually not only happen at the same time 

but also are similar to each other

So, for example, multitasking computers 

are capable of performing concurrent tasks

 

When we take more than one medication at a time

we run the risks involved with concurrent drug use. 

And at any multiplex theater several movies are running concurrently.

หมายเลขบันทึก: 696754เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2022 13:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มกราคม 2022 13:13 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี