ชีวิตที่พอเพียง 4130a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๕ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕    ช่วง โอมิครอนสร้างคลื่นการระบาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมาก  แต่จำนวนผู้ป่วย และคนตายน้อยกว่ามาก 


ชีวิตที่พอเพียง 4130a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๕ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕    ช่วง โอมิครอนสร้างคลื่นการระบาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมาก  แต่จำนวนผู้ป่วย และคนตายน้อยกว่ามาก   

๖ มกราคม     

อยู่บ้าน   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕,๓๒๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๖๐   จากทัณฑสถาน ๗๗    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๗,๙๖๘ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ล้านโดส  

อัตราการระบาดของโควิด ๑๙ เริ่มทะยานสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว     จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน ๑ วันสูงกว่า ๒.๕ ล้านราย    แต่จำนวนคนตายน้อย   

 

 ๗ มกราคม    

เช้าประชุมกลุ่มสามพราน    บ่ายประชุม กมว.  ทางซูม     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๗๐๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๓๓    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๓๙    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๒,๕๘๐ ราย  ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๕.๔ ล้านโดส 

       

๘ มกราคม ๒๕๖๕ (เสาร์)   

อยู่บ้าน     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๕๘๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๑๘    ในทัณฑสถาน ๑๑๐   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๗,๙๖๔     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๐๖.๐ ล้านโดส  

   

๙ มกราคม (อาทิตย์)             

 อยู่บ้าน          

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๙๔๒     เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๙๙    จากทัณฑสถาน ๒๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๕๓,๘๕๘ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๖.๓ ล้านโดส      

            

๑๐ มกราคม      

               บ่าย ดร. บุญทิพย์  และคุณสัมพันธ์ มาคุยที่สโมสรสิวลี เรื่องสภา สบช.   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๒๒๙   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๙๐    จากทัณฑสถาน ๑๙๕    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๕๘,๑๕๙ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๖.๕ ล้านโดส 

       

๑๑ มกราคม  

เช้าประชุมหารือกรณี Thai-SSH ขอเป็นสถาบันสมทับของ มูลนิธิ ศสช.    บ่ายประชุมคณะกรรมการนโยบายติดตามประเมินผล มอ.                             

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๖๓๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๕   ในทัณฑสถาน ๔๕  ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๖๑,๙๗๔ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๖.๘ ล้านโดส   

 

๑๒ มกราคม      

เช้าไปถ่ายวิดีทัศน์ บรรยาย Medical Education for the Future  ในงาน 21st TMEC  ที่บริษัท อาร์พี  ที่ซอยพัฒนาการ ๕๔  บ่ายประชุมกรรมการ SAC                      

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๒๘๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๑๐   จากทัณฑสถาน ๑๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๖๖,๒๘๖    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๑๐๗.๓ ล้านโดส   

ทั่วโลกมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ราวๆ ๓ ล้านคน

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๕ มกราคม ๓,๘๙๙ (๓,๗๓๐) ๒,๒๓๙,๔๗๕ ๒๑,๗๖๙ ๒๙๕,๖๔๐,๗๔๐ ๕,๔๗๔,๗๖๐  (๑๖ น.) ๕๘,๐๔๐,๗๒๐/๘๕๑,๔๓๙
๕,๗๗๕ (๕,๕๖๐) ๒,๒๔๕,๒๕๐ ๒๑,๗๘๐ ๒๙๘,๓๓๕,๙๔๔ ๕,๔๘๒,๗๒๔ (๑๖ น.) ๕๘,๘๐๕,๑๘๖/๘๕๓,๖๑๒
๗  ๗,๕๒๖ (๗,๑๗๘) ๒,๒๕๒,๗๗๖ ๒๑,๗๙๙ ๓๐๐,๙๓๒,๙๗๘ ๕,๔๙๑,๔๒๔ (๑๖ น.) ๕๙,๕๖๔,๑๑๖/๘๕๕,๘๔๓
๘,๒๖๓ (๗,๙๑๒) ๒,๒๖๑,๐๓๙ ๒๑,๘๑๓ ๓๐๓,๙๑๗,๐๑๐ ๕,๔๙๘,๖๕๒ (๑๖ น.) ๖๐,๔๖๔,๔๒๖/๘๕๘,๒๔๖
 ๘,๕๑๑ (๘,๑๖๑) ๒,๒๖๙,๕๕๐ ๒๑,๘๒๕ ๓๐๖,๑๒๒,๙๒๐ ๕,๕๐๒,๘๙๐ (๑๖ น.) ๖๐,๙๕๔,๐๒๘/๘๕๙,๐๔๖
๑๐ ๗,๙๒๖ (๗,๕๑๔) ๒,๒๗๗,๔๗๖ ๒๑,๘๓๘ ๓๐๘,๐๖๓,๖๑๗ ๕,๕๐๗,๔๗๑ (๑๙ น) ๖๑,๒๖๓,๐๓๐/๘๕๙,๓๕๖
๑๑ ๗,๑๓๓ (๖,๗๒๒) ๒,๒๘๔,๖๐๙ ๒๑,๘๕๐ ๓๑๑,๓๑๔,๗๙๙ ๕,๕๑๔,๖๐๒ (๑๘ น.) ๖๒,๖๖๑,๒๗๒/๘๖๑,๓๓๖
๑๒ ๗,๖๘๑ (๗,๔๐๔) ๒,๒๙๒,๒๙๐ ๒๑,๘๖๙ ๓๑๔,๒๗๑,๘๖๒ ๕,๕๒๒,๗๘๖ (๑๖ น.) ๖๓,๓๙๐,๘๗๖/๘๖๓,๘๙๖
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

๑๒ ม.ค. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 695968เขียนเมื่อ 12 มกราคม 2022 16:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มกราคม 2022 16:17 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี