ภานุวัฒน์

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ
Usernamephanu99
สมาชิกเลขที่96240
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เว็บไซน์ ที่พัฒนา  

https://sites.google.com/site/phanuwatnfe/                        
https://www.wangnueanfe.com/
https://wangnueanfe.blogspot.com

https://sites.google.com/a/dei.ac.th/wang-nuea-nfe/
https://pongphayaonfe.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channe...
https://web.facebook.com/hnapok/

การทำงาน

- ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  Amphoe Wang Nua, Lampang, Thailand 

27 ตุลาคม 2017 ถึงปัจจุบัน

- Teacher ·กศน.อำเภอปง  ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2016 จนถึง 26 ตุลาคม 2017 ·

- Teacher กศน.อำเภอเชียงม่วน  · ตั้งแต่ 2012 จนถึง 2016

-  Teacher กศน.เขตลาดกระบัง  ·ตั้งแต่ 21 มกราคม 2010 จนถึง 27 พฤษภาคม2012 ·กรุงเทพมหานคร

- ศศช.บ้านหนองห้า กศน.อำเภอเชียงคำ  Teacher · ตั้งแต่ 1 เมษายน 2003 จนถึง 20 มกราคม 2010

- เจ้าหน้าที่ชุดสื่อความหมาย อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อำเภอพาน · ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2001 จนถึง 31 มีนาคม 2003 ·

- บัณฑิตอา ·สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอปง ตั้งแต่ 9 มีนาคม 1999 จนถึง 30 กันยายน 2001 · อำเภอปง, Phayao, Thailand

- ไทยอีสเทิร์น โฟรเซ่นฟูด QC Supervisor ตั้งแต่ 1เมษายน 1998 จนถึง กุมภาพันธ์ 1999 อำเภอแหลมสิงห์

ทักษะความชำนาญ

กราฟิกดีไซน์ · คณิตตรรกศาสตร์ · นักดนตรี · ฟรีเว็บบอร์ด · ระบบคอมพิวเตอร์ · วรรณกรรมพื้นบ้าน · สมาร์ทโฟน

การศึกษา

จบการศึกษาปี 2015 ปริญญาโท · การบริหารการศึกษา กศม. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  · กรุงเทพมหานคร

จบการศึกษาปี 2013· ปริญญาโท ·กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย รามคำแหง · กรุงเทพมหานคร

จบการศึกษา ปี 2010 ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพครู · มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา Amphoe Muang Phayao, Phayao, Thailand

จบการศึกษาปี 1998· ปริญญาตรี Food Sciences Technology มหาวิทยาลัยนเรศวร  · อ.เมืองพิษณุโลก

จบมัธยมตอนปลายปี 1994  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  Amphoe Muang Phayao, Phayao, Thailand

จบมัธยมตอนต้น 1992   โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  Amphoe Muang