ควันหลงจากงานประชุม  นโยบายสาธารณะ   เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2549  ณโรงแรมรีเจ้น   ตอนบ่ายมีการแยกประชุมเป็น  สาม  ห้อง  ย่อย  ผมสนใจห้องที่  3  เรื่องเครื่องมือและกระบวนการภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   มีตัวแทนทั้งภาคใต้  ภาคอีสาน  ภาคเหนือมานำเสนอประสบการณ์จากการใช้เครื่องมือและกระบวนการในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

            ประเด็นหลักในการประชุมเสวนา 

  • แผนชุมชนทำให้ชุมชนเข้มแข็ง  หรือชุมชนเข้มแข็งทำให้เกิดแผนชุมชน
  • แผนชุมชนเป็นของใครและทำเพื่อใคร
  • อบต.ควรมีบทบาทอย่างไรกับแผนชุมชน
  • จะนำ  Km  มาจัดการกับการพัฒนาชุมชนอย่างไร
  • จะทำให้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างไร

         ประเด็นและคำถามเหล่านี้มีการซักถามกันในเวทีอย่างมากมาย  แต่ก็ยังค้างคาใจ   ตกลงเราจะพัฒนาชุมชนอย่างไร  และไปในทิศทางใด   กระบวนการที่ดี  ที่เหมาะสมคืออะไร

          ผมประทับใจคำสรุปของผู้ใหญ่  โกเมท  จากภาคใต้ว่า  กระบวนการทำงานควรจะ    "เดินที่ละก้าว  กินข้าวที่ละคำ  ทำที่ละอย่าง   คือเริ่มที่ตัวเราไปยังครอบครัว  และชุมชน   ขอให้ทำให้มีความสุข  ใจมาก่อนแล้วจะดีเอง

           อยากชวนคิดและเล่าสู่กันฟัง จากประสบการ หลายท่าน หลายพื้นที่  เพราะแต่ละพื้นที่ แต่ละชุมชน ย่อมมีความแตกต่าง หลากหลายรูปแบบ และกระบวนท่า ของการทำงาน ซึงเป็นความงามของการทำงานครับ