ชีวิตที่พอเพียง 4092. สร้างภาวะผู้นำ


 

               หนังสือ Leadership Results : How to Create Adaptive Leaders and High-Performing Organizations for an Uncertain World (2017) เขียนโดย Sebastian Salicru   บอกว่าภาวะผู้นำเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์    และเสนอความเข้าใจผิด ๑๐ ประการว่าด้วยภาวะผู้นำคือ  (๑) ภาวะผู้นำเกิดจากการยอมรับของผู้อื่น   ที่แท้แล้วเริ่มจากการยอมรับตนเอง อย่างแจ่มชัดในเป้าหมายยิ่งใหญ่ในชีวิต (๒) สับสนระหว่างการพัฒนาผู้นำ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ  (๓) สับสนระหว่างอำนาจ กับภาวะผู้นำ  (๔) หลงเน้นพัฒนาสมรรถนะ  ที่แท้แล้วต้องเน้นพัฒนาปฏิสัมพันธ์  (๕) ต้องเน้นให้ความสำคัญแก่ learning agility และ adaptation  (๖) ไม่เน้นมิติด้านปฏิสัมพันธ์ในภาวะผู้นำ  (๗) ละเลยมิติด้านวัฒนธรรม  (๘) ไม่ให้คำสำคัญต่อ creative thinking & innovation  (๙) ไม่ให้ความสำคัญแก่การวัดผลงานส่วนรวม  (๑๐) ไม่ประเมินผลกระทบ    โดยผู้เขียน (Sebastian Salicru) เสนอ LR Model เพื่อแก้ความเข้าใจผิด ๑๐ ประการดังกล่าว   

ผมตีความว่า LR Model ของการพัฒนาภาวะผู้นำก็คือ โมเดลเรียนรู้นั่นเอง    ผู้นำต้องเป็นนักสร้าง learning loop เพื่อการเรียนรู้และปรับตัวสู่ความสำเร็จในกิจการ   

ในโลกยุค VUCA คนมีภาวะผู้นำต้องมี “ความฉลาดเชิงบริบท” (contextual intelligence), ความคล่องตัวด้านการเรียนรู้ (learning agility), และความสามารถระดับสูงว่าด้วยภาวะผู้นำ ๔ ประการคือ  (๑) สร้างความหมาย  (๒) สร้างวิสัยทัศน์  (๓) ประดิษฐ์ (๔) สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง 

เขาแนะนำให้เน้นใช้ภาษาที่นำสู่การกระทำ (language of action)   ใช้เรื่องเล่าที่สร้างแรงบันดาลใจ และมองอนาคตที่เป็นไปได้    ผมเพิ่มภาษาที่สะท้อนจิตวิทยาเชิงบวก   

ต้องเน้นภาวะผู้นำรวมหมู่ (collective leadership)  ไม่ใช่ภาวะผู้นำเดี่ยว    และเป็นภาวะผู้นำเพื่อส่งผลต่อผลประกอบการ หรือผลประโยชน์ส่วนรวม อย่างยั่งยืน เป็นเป้าหมายหลัก               

บันทึกนี้ และบันทึกที่จะลงใน blog ThaiKM ในวันศุกร์ทุกศุกร์ต่อจากนี้ไปอีกหลายเดือน    จะเป็นบันทึกจากการฝึกเขียนจาก critical reflection จากการอ่านหนังสือแบบอ่านเร็ว    ใช้เฉพาะหัวข้อ และ keywords ในหนังสือ เป็นตัวกระตุ้น   ไม่ได้อ่านสาระในหนังสือโดยละเอียด   เพราะมีหนังสือให้อ่านจำนวนมาก    

ขอขอบคุณ นพ. เนตร รามแก้ว ที่กรุณาส่งหนังสือมาให้จากเยอรมนี  

วิจารณ์ พานิช

๓๑ ต.ค. ๖๔        

   

 

หมายเลขบันทึก: 693417เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2021 18:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2021 18:23 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี