ก่อนเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ หาก Blogger ใน GotoKnow ท่านใด เขียนชื่อคนที่ No name ลงในบันทึกของเขา ภายในหนึ่งวัน ชื่อของคน คนนั้น ก็จะสามารถ Search ได้ ใน Google

   แต่ ณ ปัจจุบัน GotoKnow พยายามทำให้ Google Robot มาเก็บข้อมูลใน GotoKnow ใน Speed ที่ช้าลง...เพื่อทำให้ระบบ GotoKnow ทำงานได้เร็วขึ้นไม่ติดขัด (ตอนที่ GotoKnow ยังไม่กลับมาเมืองไทย)

   ดังนั้นถ้า เราเขียนถึงใครคนหนึ่ง ซึ่งยังไม่เคย Search ได้ใน Google จะต้องรอเวลาอย่างน้อย ๒ วันครับ

   ยกตัวอย่าง คุณสงบ ชูสง่า ของผม ซึ่งไม่น่าจะมีตัวตนจริงๆ.... บันทึก เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พอ ๒๕ ธันวาคม ก็ Search พบแล้ว

BeeMan

BeeMan