ความสำคัญของIT

  Contact

  ความสำคัญของIT  

   ปัจจุบันเราคงจะหลีกเลี่ยงไมได้นะสำหรับเทคโนโลยีที่เข้ามามีความสำคัญในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันเราใช้เทคโนโลยีกันมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ ในการทำงาน ใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-mailที่เราคุ้นเคยกัน

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ทาโร่

Post ID: 69283, Created: , Updated, 2012-02-11 16:50:31+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #it#card

Recent Posts 

Comments (2)

         IT มีความสำคัญจริงๆ ครับ แต่ที่สำคัญที่สุด คือ คน ครับ คนที่เป็นมนุษย์ ตัวเป็นๆ นี้แหละครับที่จะช่วยให้เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

..........ยินดีต้อนรับสู่ CARDMSU ครับ

วิชิต ชาวะหา

ขอต้อนรับบุคลากร CARD  ที่จะก้าวต่อไปและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   เยี่ยมครับ