อุดมการณ์ครู สู่ Online PLC ครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้ สู่ระดับเชื่อมโยง


 

ทีมงานของมูลนิธิสยามกัมมาจล จัดทำวิดีทัศน์สื่อสารสังคม เรื่อง Online PLC ว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อครู และนักเรียน    และนัดมาถ่ายทำการสัมภาษณ์ผม โดยมีคำถาม

สัมภาษณ์ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (รอง ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล) • รายละเอียด ที่มาโครงการครูเพื่อ ศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับ เชื่อมโยงออนไลน์ • แนวทางการเรียนรู้ออนไลน์จะช่วยพัฒนาศักยภาพครูได้อย่างไร

เป็นโอกาสให้ผมได้สื่อสารต่อสังคมไทย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการศึกษาไทย) ว่า     อุดมการณ์สำคัญร่วมกันของคนในระบบการศึกษาคือ   ต้องจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ในระดับลึกและเชื่อมโยง    คือต้องระมัดระวังไม่จัดการเรียนรู้แค่ระดับตื้นหรือผิวเผิน    คนรุ่นนี้ต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้คนรุ่นต่อๆ ไป (ที่จะต้องรับช่วงความผิดชอบบ้านเมืองของเรา)  เป็นคนผิวเผิน   โดยช่วยกันจัดให้วงการศึกษาของเรามุ่งมั่นจัดการเรียนรู้ที่เลยระดับตื้น สู่ระดับลึก และไปสู่ระดับเชื่อมโยง

การเรียนรู้มี ๓ ระดับ คือระดับตื้น (superficial)  ระดับลึก (deep)  และระดับเชื่อมโยง (transfer)   

กสศ., มูลนิธิสยามกัมมาจล, ครูใหม่ (วิมลศรี ศุษิลวรณ์), และผม ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ ครูเพื่อศิษย์ จัดการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง ออกเผยแพร่แก่สังคมไทยตอนปลายปี ๒๕๖๓   เพื่อเตือนสติสังคมไทยในเรื่องนี้ และเสนอวิธีจัดการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยงที่ทำได้ไม่ยาก      

หลังจากหนังสือออกเผยแพร่แล้ว     เราเห็นพ้องกันว่า มีโรงเรียนจำนวนหนึ่งใช้หลักการและวิธีการตามในหนังสืออยู่แล้ว   และน่าจะมีครูในโรงเรียนอีกจำนวนหนึ่งอยากเรียนรู้แนวทางตามในหนังสือ    ประกอบกับสถานการณ์ที่โควิด ๑๙ ระบาดใหญ่    ทำให้ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตในการประชุมของสังคมไทยเพิ่มขึ้นมาก    น่าจะจัด Online PLC เพื่อให้ครูเหล่านี้ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีดำเนินการตามแนวทางในหนังสือ     เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเอง     

Online PLC ที่ กสศ. และมูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกันจัด จึงมีเป้าหมายสสี่ชั้น     ชั้นแรกเพื่อพัฒนาทักษะ online learning ของครูและผู้บริหารโรงเรียน    ชั้นที่สองเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เริ่มจากเรียนผิวเผิน สู่รู้ลึก และในที่สุดรู้ระดับเชื่อมโยง   ชั้นที่สาม เพื่อสื่อสารศักยภาพของครูจำนวนหนึ่ง ว่าเป็นบุคคลเรียนรู้ มุ่งมั่นเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อเป็นครูที่มีคุณค่าสูงต่อศิษย์ ... ครูเพื่อศิษย์     ให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ระดับเชื่อมโยง     ครูเหล่านี้มีกระบวนทัศน์และทักษะการเรียนรู้ต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า PLC – Professional Learning Community    และชั้นที่สี่ เพื่อสื่อสารศักดิ์ศรีความเป็นครู ว่าอยู่ที่การทำงานส่งมอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของศิษย์ ทั้งเรียนรู้ครบด้าน และเรียนรู้ในระดับรู้เชื่อมโยง     

         เราได้ช่วยกันพิสูจน์ว่า ในยุคโควิดระบาด เราสามารถใช้เทคโนโลยี ไอที เป็นเครื่องมือช่วยเอื้อการเรียนรู้ด้วย PLC อย่างกว้างขวางได้   และช่วยให้ครูได้รับฟังความเห็นของโค้ชระดับประเทศได้    ผมคิดว่า เราได้สื่อสารให้ผู้รับผิดชองระบบการศึกษาของประเทศได้ตระหนักถึงพลังของ PLC ที่จัดแบบ ออนไลน์   ที่ในบางมิติ มีพลังสูงกว่า PLC เฉพาะภายในโรงเรียน   

ดังนั้น keyword ของคุณค่าของ Online PLC ที่จัดโดย กสศ. และมูลนิธิสยามกัมมาจล    จึงมี ๔ คำคือ  (๑) การเรียนรู้ระดับเชื่อมโยง   (๒) พลังของ PLC  (๓) พลังของออนไลน์ เทคโนโลยี   (๔) ศักดิ์ศรีความเป็นครู    

ทางทีมมูลนิธิสยามกัมมาจลทำ VDO แนะนำโครงการ online PLC ครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้ สู่ระดับเชื่อมโยง    เสร็จแล้ว   เข้าไปชมได้ที่ (๑)

วิจารณ์ พานิช

๒ ก.ค. ๖๔

 

หมายเลขบันทึก: 691688เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2021 18:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 กรกฎาคม 2021 18:48 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี