เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2550 นี้  ครูอ้อยได้รับของขวัญที่เป็นสิ่งของแล้ว 2 ชิ้น  มีความสุขกับการได้รับของขวัญดังกล่าว  เนื่องมาจากคนที่มอบให้นั้นนำความสุขมาให้

และในจำนวนของขวัญที่กล่าวมา  เป็นของขวัญที่เป็น...นามธรรม..ที่นำความสุขมา  ได้แก่  ของขวัญวันขึ้นปีใหม่ชิ้นที่2...ของครูอ้อย  ที่มีผู้ที่นำความสุขมาให้.....

ต่อมาเป็นของขวัญจากการทำดีของครูอ้อยเอง  เรียกว่า  ของขวัญตอบแทน  หรือ  ขอบคุณ  ได้แก่   ของขวัญวันขึ้นปีใหม่ชิ้นที่ 3 ของครูอ้อย

และของขวัญชิ้นล่าสุด  ที่ได้อ่านพบมาในบันทึกของ  นายบอน!-กาฬสินธุ์ ที่เขียนบันทึกเรื่อง  สายน้ำแห่งความคิดในบันทึกของครูอ้อย สิริพร กุ่ยกระโทก  ซึ่งครูอ้อยได้อ่านแล้ว..มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่า .........

บันทึก ต.ค.-พ.ย. เรื่องเล่า พรั่งพรู เติมความสุขทางความรู้สึกให้ผู้ติดตามอ่าน
บันทึก ธ.ค. หลายบันทึก คือ บันทึกที่คนอ่าน สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตการทำงานได้

ครูอ้อยขอขอบคุณ ...คุณบอนที่เขียนบันทึกนี้  และหลายๆบันทึกที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนในการเขียนบันทึกที่ดีต่อไปของครูอ้อย

ความสุขที่ได้หยิบยื่นให้กันนี้..จงเป็นความสุขหลายหมื่นหลายแสนพันเท่า  กลับไปหา..คุณบอน..และผู้ที่มอบให้..ครูอ้อย...เทอญ...