ชีวิตที่พอเพียง 3918. PMAC 2022 : 1. เตรียมประเด็น


 ค่ำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๙ น. ของประเทศไทย มีการประชุม IOC ของ PMAC 2021 และ 2022 ทางออนไลน์    โดยที่ผู้เข้าประชุมเป็นผู้แทนขององค์กรเจ้าภาพร่วม อยู่ที่ทั่วมุมโลก ทั้งที่นิวยอร์ก, วอชิงตัน ดีซี, ลอนดอน, เจนีวา, สวีเดน, อัฟริกาใต้, ไทย, และญี่ปุ่น   

 ผมเป็นประธานที่มีบุญ เพราะกล่าวเปิด ๒ ประโยค ก็ส่งลูกให้ นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรทำหน้าที่แทน    พอประชุมเสร็จ หมอวิโรจน์ส่งคืน ผมกล่าวปิด ๒ ประโยค ก็จบ เมื่อเวลา ๒๑.๒๐ น.  

การประชุมเริ่มด้วยการประเมินผล PMAC 2021  :  COVID-19 Advancing Towards an Equitable and Healthy World   สรุปได้ว่า มีการปรับตัวมาเป็นการประชุมออนไลน์เต็มรูปแบบ    ที่สะท้อนความสามารถของคณะเจ้าภาพร่วม และทีม secretariat อย่างน่าชื่นชม    และทำให้เราได้เห็นส่วนที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของการประชุม ออนไลน์    ส่วนที่ได้เรียนรู้และนำไปปรับปรุงใน PMAC 2022 ซึ่งน่าจะยังมีส่วนที่ประชุมออนไลน์อยู่    คือทีมจัด webinar ต่างทีม ควรได้ปรึกษาหารือกันใกล้ชิดกว่านี้    เพื่อให้สาระในต่าง webinar เชื่อมโยงกัน (เขาใช้คำว่า cohesive) ยิ่งขึ้น

จุดแข็งคือ webinar ที่จัดไม่เกินวันละหนึ่ง webinar ช่วยให้ผู้สนใจเข้าฟังได้หลาย webinar    ในขณะที่การประชุมPMAC แบบ onsite ตามปกติ ผู้เข้าประชุมได้เข้าฟัง parallel session ได้เพียง session เดียว  

ประสบการณ์ online PMAC 2021   ทำให้ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ใน PMAC 2022 หากสถานการณ์โควิดดีขึ้น น่าจะจัดแบบผสม ทั้ง online และ onsite    หรือหากเราโชคดี โควิดซาลงเร็ว ก็จะจัดแบบปกติไปเลย

หัวข้อหลัก (theme) ของ PMAC 2022    หลังจากอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้วสรุปว่า    ควรเป็นลูกผสมระหว่าง  Megatrends + Covid + BBB (Build Back Better)    คือ ประเด็นใหญ่อยู่ที่การมอง megatrends สำหรับระบบสุขภาพโลก   ที่มองผ่านแว่น โควิด ๑๙   และอุดมการณ์ฟื้นตัวสู่สภาพที่ดีกว่าเดิม (Build Back Better)    โดยปรับวิธีจัดการประชุมให้มีมิติของการนำข้อคิดเห็นไปปฏิบัติมากขึ้น  

ค่ำวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  จะเป็นการประชุมเตรียมจัด PMAC 2022 ครั้งที่ ๑ ทาง ออนไลน์    และในเดือนเมษายน จะประชุมครั้งที่ ๒    

วิจารณ์ พานิช

๒๖ ก.พ. ๖๔  ห้องรับรองลูกค้า  บริษัทโตโยต้าเอกนิมิต เมืองทองธานี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)