Highly Cited Researchers 2020

Highly Cited Researchers 2020

     ผมได้รับ อีเมล์ จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้

         ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2020 ข่าวที่เป็นที่สนใจในวงการวิชาการและวิจัยทั่วโลก ก็คือ การประกาศรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงยิ่งของโลก ประจำปี ค.ศ. 2020 ที่เรียกว่า Highly Cited Researchers 2020 โดย Clarivate Analytics Web of Science ที่

https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2020/

         การประกาศรายชื่อนักวิจัยระดับสุดยอดของโลกดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับ สัปดาห์โนเบล (Nobel Week) 5-13 ธันวาคม 2563 ณ นคร Stockholm, Sweden และนคร Oslo, Norway เนื่องในโอกาสพิธีมอบรางวัลโนเบล (Nobel Prizes) ประจำปี ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureates) อย่างน้อย 3 คนปีนี้ เป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ใน Highly Cited Researchers 2020 ได้แก่ Emmanuelle Charpentier (Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlin), Jennifer A. Doudna (UC Berkeley) และ Reinhard Genzel (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching)  โดยสองคนแรกเป็น Nobel Laureate สาขาเคมี และคนที่สามเป็น Nobel Laureate สาขาฟิสิกส์

         ในจำนวนนักวิจัยหลายแสนคนที่มีผลงานวิจัยติพิมพ์ในวารสารต่างๆนั้น ในปี ค.ศ. 2020 นี้ Clarivate Analytics Web of Science ได้คัดสรรนักวิจัยผู้ได้รับการอ้างอิงสูงยิ่งไว้ 3,896 คน ในสาขาจำเพาะต่างๆ (specific fields) 21 สาขา ในฐานข้อมูลสากล และ 2,493 คน ในประเภทที่มีผลงานข้ามมากกว่าหนึ่งสาขา (cross-field performance) มีผลอันดับที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

Table 1 Top 10 Countries/Regions (with Highest Number of Highly Cited Researchers)

Rank

Country/region

Number of Highly

Cited Researchers

Percent of Highly

Cited Researchers

1

United States

2650

41.5

2

China Mainland

770

12.1

3

United Kingdom

514

8.0

4

Germany

345

5.4

5

Australia

305

4.8

6

Canada

                   195

3.1

7

The Netherlands

181

2.8

8

France

160

2.5

9

Switzerland

154

2.4

10

Spain

103

1.6

Table 2 Highly Cited Researchers by Essential Science Indicators (ESI) and cross-field category

ESI Field

Number of Highly

Cited Researchers

ESI Field

Number of Highly

Cited Researchers

Agricultural Sciences

111

Microbiology

133

Biology and Biochemistry

243

Molecular Biology and Genetics

206

Chemistry

249

Neurosciences and Behavior

212

Clinical Medicine

482

Pharmacology/Toxicology

144

Computer Science

124

Physics

179

Economics and Business

101

Plant and Animal Sciences

220

Engineering

173

Psychiatry/Psychology

171

Environment/Ecology

202

Social Sciences, General

200

Geosciences

151

Space Science

123

Immunology

199

Total

3896

Materials Science

203

Cross-field

2493

Mathematics

70

Grand Total

6389

Table 3 World Top 20+ Institutions (With Number of Highly Cited Researchers)

Institution

Country/

Region

Number of Highly

Cited Researchers

Institution

Country/

Region

Number of Highly Cited Researchers

Harvard University

United States

188

University of Oxford

United Kingdom

52

Chinese Academy of Sciences

China Mainland

124

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

United States

51

Stanford University

United States

106

Yale University

United States

50

National Institutes of Health

United States

103

University of California San Francisco

United States

46

Max Planck Society

Germany

70

University of Cambridge

United Kingdom

46

University of California Berkeley

United States

62

University of Pennsylvania

United States

46

Broad Institute

United States

61

Columbia University

United States

45

University of California San Diego

United States

56

Johns Hopkins University

United States

42

Tsinghua University

China Mainland

55

Cornell University

United States

41

Washington University of St Louis

United States

54

Swiss Institute of Bioinformatics

Switzerland

41

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

United States

53

University College London

United Kingdom

41

Table 4 Asia Pacific Top 10 Institutions (With Number of Highly Cited Researchers)

Institution

Country/Region

Number of Highly

Cited Researchers

Chinese Academy of Sciences

China Mainland

124

Tsinghua University

China Mainland

55

Nanyang Technological University (NTU)

Singapore

39

University of Melbourne

Australia

36

University of Queensland

Australia

34

University of New South Wales

Australia

32

University of Technology & Technology of China

China Mainland

30

National University of Singapore (NUS)

Singapore

27

Peking University

China Mainland

24

Zhejiang University

China Mainland

24

         ประเทศในภูมิภาคอาเซียน นอกเหนือจากสิงคโปร์ ที่มีจำนวนนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงยิ่ง 66 คน (NTU 39 คน, NUS 27 คน) แล้ว มีอีกเพียง 2 ประเทศ ที่มีนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงยิ่ง ใน Clarivate Analytics Highly Cited Researchers 2020 คือ มาเลเซีย 13 คน และไทย 9 คน โดยมาเลเซียมีที่เป็นนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ถึง 8 คน และข้ามมากกว่าหนึ่งสาขา 5 คน ส่วนประเทศไทย มีรายชื่อนักวิจัยและสาขาวิจัย ดังต่อไปนี้

Table 5 Highly Cited Researchers from Institutions in Thailand (in alphabetical order of the surname)

FULL NAME

CATEGORY

Primary Affiliation

Benjakul, Soottawat

Agricultural Sciences

Prince of Songkla University (PSU)

Day, Nicholas P.J.

Cross-Field

Mahidol University (MU)

Dondorp, Arjen M.

Cross-Field

Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU)

Hyde, Kevin D.

Plant and Animal Science

Mae Fah Luang University

Imwong, Mallika

Cross-Field

Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU)

Jayawardena, Ruvishika S.

Plant and Animal Science

Mae Fah Luang University (MFU)

Pitisuttithum, Punnee

Cross-Field

Mahidol University (MU)

White, Nicholas J.

Cross-Field

Mahidol University (MU)

Wongwises, Somchai

Engineering

King Mongkut’s University of Technology (KMUTT)

         สำหรับ methodology ที่ Clarivate Analytics ใช้ในการคัดสรรรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงยิ่งของโลกสำหรับปี ค.ศ. 2020 อาศัย Essential Science Indicators (ESI) เป็นหลัก ดังปรากฏอยู่ที่               https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2020/methodology/

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจในส่วน Executive Summary ของ Clarivate Highly Cited Researchers 2020 สามารถดูได้ที่ 

         https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-content/uploads/sites/2/dlm_uploads/2020/11/WS559074072-Highly-Cited-Researchers-2020_Executive-summary_Report_v5-PH.pdf

         ผมจึงขอส่งเรื่องนี้มายังอาจารย์ เพื่อโปรดพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัย ตามที่เห็นสมควรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

         มงคล รายะนาคร

         16 ธันวาคม 2563

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)