โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อนพัฒนาพื้นที่


วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563  ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน  มีการประชุมเพื่อเลือกประธานที่ปรึกษาและเลขานุการฯ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ( ระยะที่ 2 ) ในวาระที่ 3  ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ฝ่ายเลขาจัดการประชุมได้มอบเอกสาร เป็นเล่ม เป็นแผ่น ประกอบการรายงาน เนื่องจากเอกสารมีมาก จึงได้แต่รับชมการนำเสนอและคำกล่าวประกอบ

แม้ว่า ตนเองจะเคยเป็นคณะกรรมการส่วนจังหวัดน่านมาก่อนแต่นานมาก คราวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน ( ระยะที่ 2 ) ได้นำเอกสารมานั่งอ่าน เพื่อให้ตนเองมีความรู้ และเมื่อมีความรู้แล้ว อยากที่จะแบ่งปันให้เพื่อนผองน้องพี่ได้รับทราบ

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2 เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 81 ก วันที่ 27 ธันวาคม 2547  กฎหมายมีจำนวนทั้งสิ้น 89 มาตรา จำนวน 8 หมวด และอีก 1 บทเฉพาะกาล นับจากวันประกาศใช้จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 16 ปี

หน่วยราชการที่เป็นกลไกขับเคลื่อนโครงการฯ หลักตั้งแต่ต้น จนถึงปัจจุบันตามกฎหมาย คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  จากเอกสารที่จัดทำโดย สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำสรุปเป็นรูปเล่มเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน ตามผังเมืองโดยใช้วิธิการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2557- 2562 น่าสนใจ   หนังสือสรุปฯ จัดทำเป็นหนังสือแสดงภาพผลงานโครงการฯ ที่ผ่านมาในรอบ 11 ปี

สารบัญ  เรื่อง ภาพรวมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  หน้า 1-12  เรื่อง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ พ.ศ.2557 หน้า 13-32 เรื่อง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ พ.ศ.2558 หน้า 33-52 เรื่อง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ พ.ศ.2559 หน้า 53-66  เรื่อง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ พ.ศ.2560 หน้า 67-86  เรื่อง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 87-92 เรื่อง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 93-98 

บันทึก 6 พฤศจิกายน 2563

หมายเลขบันทึก: 686925เขียนเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2020 16:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2020 16:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง