สรุปจิตสังคมจากแผนผังความรู้และความคิด

ตกตะกอนความคิดจากแผนผังความรู้ของอาจารย์ศุภลักษณ์

MOHO ได้แก่ Volition , Habituation , Performance ถ้า Volition หายไป เราต้องเริ่มมาดูนิสัยตัวเองใหม่ ถ้าสร้าง Habituation มา Volition ก็จะมา และตามด้วย Performance

PEOP จิตของผู้บำบัดต้องจดจ่ออยู่กับผู้รับบริการแบ่งเป็น

1) Brain (Limbic Brain + Frontal + Sensorimotor Brain + Communication & Working memory Brain )

2) Mind (Limbic Brain เกิดอารมณ์เศร้า,กลัว,โกรธ และ Frontal Brain สามารถเกิด Thinking error ได้ โดยนักกิจกรรมบำบัดใช้ MT,CBT และ 5Why กับผู้รับบริการ)

มี 3 หลักสำคัญคือ

Head – Heart – Hand ในส่วนของ Heart ที่เกิดจาก ตัวเรา (SELF) ซึ่งย่อมาจาก Social , Emotional , Learning , Flow

3 ส่วนประกอบ นำไปสู่ FAMILY ซึ่งย่อมาจาก Father and Mother I Love Youใน Zone ของตัวเรา 

แบ่งเป็น 3 zoneZone ที่เราอยู่เฉยๆ คือ Comfort zone จะออกจาก Zone โดยการเปลี่ยนท่าทาง เป็น Safe zone คำนึงถึงความปลอดภัยเสมอ และใน Safe zone จะมี Learning zone ทั้งตัวเราและผู้รับบริการChallenging zone เกิดการท้าทาย ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ และเกิด Occupational adaptation แต่ถ้าไม่เกิดเรียนรู้จากการกลัว การไม่ท้ายทาย จะจัดสู่ Risk zone ซึ่งจะไม่มีความสุขกับการทำกิจกรรมผู้เขียน : 

รหัสนศ. 6123001 OT

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดจิตสังคมความเห็น (0)