ทบทวนงานประจำ 12 : 18 - 22 ธ.ค. 49

บอย สหเวช

18 ธันวาคม 2549

   - เคลียร์เรื่องรายงานการเดินทางไปราชการที่คณะเทคนิคการแพทย์ 
     ม.เชียงใหม่ (e-office)
   - ทำบันทึกขออนุมัติค่าลากรถและค่าเช่ารถ
   - ปรับแก้โครงการวิจัยสถาบัน
   - รับเรื่องจาก CITCOM นัดประชุมกับท่านคณบดี (e-office)
   - ตามเรื่องเครื่องแม่ข่ายที่รองรับ e-office กับธราดล
   - ส่งเอกสารหนังสือขออนุมัติใช้รถตู้เดินทางไปราชการ และบิล
     ค่าน้ำมันไปให้กองสุขศึกษา
   - ส่งเรื่องสมัครสุดยอดส้วมแห่งปี ไปที่สสจ.
  

19 ธันวาคม 2549

    - นัดวัน Meeting of the Minds ของคณะกับท่านคณบดี
      (25 ธันวาคม 2549)
   - เขียนรายงานการเดินทางไปราชการที่คณะเทคนิคการแพทย์
     ม.เชียงใหม่ 
   - ประสานงานเรื่องการดูงาน 5 ส. ที่บริษัท NOK
   - สรุปการดูงาน e-office บน Blog
   - ประสานงานกับศ.ทวีสุข เรื่อง ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
      และ Fax เรื่องส่งไปให้ที่บ้าน
   

20 ธันวาคม 2549

      - ประชุมแม่บ้าน เรื่อง มาตรส้วม HAS
      - ทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าเลี้ยงรับรองการประชุมกรอบงาน
         วิจัย กับ รศ.สมบัติ เครือทอง
       - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Meeting of the Minds

21 ธันวาคม 2549

       - ทำบันทึกเรื่อง เชิญประชุมของสภาข้าราชการพบท่านอธิการบดี
         เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนอกระบบ
       - ติตตามเรื่องบิลค่าน้ำมันให้กองสุขศึกษา
       - ส่งเรื่องภาษีเงินได้ให้คุณกมลพร
       - ประสานงานกับบ.NOK เรื่องเปลี่ยนแปลงเวลาในการเยี่ยมชม
       - ปรับแก้งปม.เรื่อง โครงการวิจัยสถาบัน 

22 ธันวาคม 2549

       -  ประชุมกับ CITCOM เรื่อง e-document เริ่มใช้ 1 ม.ค. 50
       -  แก้ไขเวลา เรื่อง หนังสือเชิญประชุมกรรมการสภาข้าราชการฯ
       

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#งานประจำ

หมายเลขบันทึก: 68439, เขียน: 20 Dec 2006 @ 17:38 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)