เหล่าบัว

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


เอ๊ะ!เรียนท่าน ประธาน*  ผู้ปราดเปรื่อง

เอ ทำเรื่อง อะไร ให้เกิดผล

ขอหยิบยก สักเรื่อง ให้ยินยล

ข้าฯนักเรียน จักดล กระทำตาม

ขอรับ ค่ะ/ครับ ท่าน

ประธาน บัวหลวง*


บัวสี่เหล่า เราเชิด บัวชูช่อ

เด่นพ้นน้ำ นำก่อ เมตตาผล

แก่สรรพชีพ โดยธรรม ค้ำชาวชน

ใช่เลี้ยงตน ด้วยดอกเบี้ย เรี่ยติดตม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)