ฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​วันที่18 กันยายน 2563

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

1.ชื่อหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ทำสมุดการเก็บขยะ(ต่อ)

2.วัตถุประสงค์ที่ปฏิบัติงาน

เก็บข้อมูล

3.บุคคลหรือหน่วยงานหรือกลุ่มคน

พี่เลี้ยงศรชัยอวยชัย

4.กระบวนการปฏิบัติงาน

เก็บข้อมูล

5.ผลที่ได้รับจากงานนั้น

รู้ขั้นตอนการทำงาน

6.ปัญหาและข้อเสนอเนะ

ไม่มี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)