2020-09-16 คำชวนสับสน ชุด E – Enervating - invigorating

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision E

2020-09-16

180930-2 คำชวนสับสน ชุด E – Enervating - invigorating

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com:

ออกเสียง กริยา “ENERVATE” = “EN-er-veyt”

ออกเสียง คุณศัพท์ = “Ih-NUR-vit”

ออกเสียง กริยา “INVIGORATING” = “in-VIG-uh-reyt”

ออกเสียง กริยา “INNERVATE” = ‘ih-NUR-veyt’ / ‘IN-er-veyt’

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for enervate

Verb

UNNERVE, ENERVATE, UNMAN, EMASCULATE

mean to deprive of strength or vigor and the capacity for effective action.

UNNERVE implies marked often temporary loss of courage, self-control, or power to act. unnerved by the near collision

ENERVATE suggests a gradualphysical or moral weakening (as through luxury or indolence) until one is too feeble to make an effort. a nation's youth enervated by affluence and leisure

UNMAN implies a loss of manly vigor, fortitude, or spirit. a soldier unmanned by the terrors of battle

EMASCULATE stresses a depriving ofcharacteristic force by removing something essential. an amendment that emasculates existing safeguards

Frequently Asked Questions About enervate

What is the difference between enervate and innervate?

Enervate and innervate are pronounced in a very similar manner and share the Latin root nervus (meaning "sinew"), but they are distinct in meaning.

Enervate (as a verb) means "to lessen the vitality or strength of," while innervate means "to supply with nerves."

What is the difference between enervate and energize?

Enervate has the twin misfortuneof sharing a beginning with energize and an endingwith invigorate, causing many people to assume that it must overlap with these two words in meaning.

However, it is roughly the opposite, meaning "to lessen the vitality or strength of."

 This is a common mistake, but has not yet become so common as to be accepted.

Can enervate be an adjective?

Yes, enervate can function as an adjective, with the meaning of "lacking physical, mental, or moral vigor."

An example of such adjectival use can be found in the poem Ode to Drowshood, by Charles G. D. Roberts: "In fervid sunshine, where the Javan palm stirs, scarce awakened from its odorous calm by the enervate wind…."

Merriam-Webster Dictionary

Enervate

We're tired of the confusion surrounding this word

There are a number of opportunities to misuse the word enervate,

and speakers and writers of the English language have been taking advantageof these opportunities for quite a long time. Johnson O’Connor, writing in The Atlantic Monthly in 1934, alleged that fifty-two percent of the college graduates he had surveyed chose invigorating as the synonym for enervating, rather than the correct weakening.

Portrait of a young editor completely enervated from correcting 'enervate' errors.

Why do we have such trouble with enervate?

Some people confuse it with innervate, a newer word which is often found used in a physiological context, and which means "to supply with nerves."

Many other people assume that enervate has a more vigorousmeaning because it begins with the same letters as energize, enthuse, or enliven.

Enervate has been used in English since at least 1565, when it appears in Thomas Dorman’s A Disproufe of M. Novvelles Reproufe (“…to eneruate and weaken thereby the auctoritye of general councelles…”). It comes from the Latin word enervare, which has a number of meanings, none of which are particularly energetic (unless you count "cut the sinews from" as energetic).

If you are among the people who have difficulty using this word correctly, you may take comfort in the fact that you're not alone.

Evidence shows that enervate is still often used in print asa synonym for invigorating.

Furthermore, this misuse is not confined to any one area; it may be found across the globe.

Rather than serving up stern admonishments, or a lengthy explanation of how to distinguish between enervate and energize, we thought it might be useful to instead offer an explanatory limerick, in the hopes that it might make things more clear:

There once was a term which could vex,
Bewilder, and really perplex;
This word, enervated,
Is close to deflated;
Once you get it it’s not so complex.

American Heritage® Dictionary of the English Language

Usage Note:

Sometimes people mistakenly use enervate to mean "to invigorate" or "to excite"

by assuming that this word is a close cousin of the verb energize.

In fact enervate does not come from the same source as energize (Greek energos, "active").

It comes from Latin nervus, "sinew."

Thus enervate means "to cause to become 'out of muscle',

" that is, "to weaken or deplete of strength."

Dictionary of Problem Words and Expressions:

อธิบายว่า อาจเป็นไปได้ ที่คำ “enervate”

มีลักษณะ และเสียง คล้าย “energy”

ทำให้ ผู้พูดและเขียน บางคน เกิด ความสับสน

เรื่อง ความหมาย ระหว่าง

enervating” และ “invigorating

ซึ่งมีความหมาย เกือบตรงข้ามกัน

โดย “enervating” หมายถึง

“weakening” “devitalizing” หรือ

“Sapping the strength of” เช่น

“a humid, enervating climate.”

ส่วน “invigorating” หมายถึง

“animating” “giving energy”

หรือ “vigor” เช่น

“a brisk, invigorating climate.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 20-09-12ความเห็น (0)