2020-09-16 คำชวนสับสน ชุด E – Enclose -inclose

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision E

2020-09-16

180927-2 คำชวนสับสน ชุด E – Enclose -inclose

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com:

ออกเสียง “enclose” = “en-KLOHZ

ออกเสียง “inclose” = “in-KLOHZ

Dictionary of Problem Words and Expressions:

ให้ความหมาย “enclose” และ “inclose” ว่าคือ

“shut in” “to close on all sides”

“to surround” และ “to insert” เช่น

“High mountains enclosed (หรือ inclosed) the valley.”

“Enclose (หรือ inclosed) a check with your letter.”

การสะกดที่เลือกใช้มากกว่า คือ “enclose

จึงเลือกใช้ “enclosure” มากกว่า “inclosure

คำกล่าว เช่น “enclosed herewith” และ

enclosed herein” ถือว่า เป็นการใช้คำมากเกินควร

เพราะคำ “enclose

ถ่ายทอดแนวคิดว่า “herewith”และ “herein” อยู่แล้ว

ภาษาเฉพาะวงการ (jargon) ว่า “Enclosed please find

ที่ใช้ในทางธุรกิจ ไม่เพียงเป็นการมากเกินควร แต่ยังไร้สาระ อีกด้วย

ควรใช้แต่เพียง “I am enclosing ………… “

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 20-09-12ความเห็น (0)