2020-09-15 คำที่อาจสับสน ชุด E – Emulate – imitate

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision E

2020-09-15

180927-1 คำที่อาจสับสน ชุด E – Emulate – imitate

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

กริยา ออกเสียง “emulate” = em-yuh-leyt” (สังเกตเสียงคำลงท้าย “เลท”)

คุณศัพท์ ออกเสีบง = “em-yuh-lit” (สังเกตเสียงคำลงท้าย “ลิท”)

ออกเสียง Imitate” = “IM-i-teyt’

อาจสับสนกับ กริยา “immolate” = “IM-uh-leyt”

ที่หมายถึง “การเผา (สัตว์) เพื่อบวงสรวง” หรือ “ฆ่าด้วยการเผา”

Dictionary.com

SYNONYM STUDY FOR IMITATE

Imitate, copy, duplicate, reproduce

all mean to follow or try to follow an example or pattern.

Imitate is the general word for the idea: to imitate someone's handwriting, behavior.

To copy is to make a fairly exact imitation of an original creation: to copy a sentence, a dress, a picture.

To duplicate is to produce something that exactly resembles or corresponds to something else; both may be originals: to duplicate the terms of two contracts.

To reproduce is to make a likeness or reconstruction of an original: to reproduce a 16th-century theater.

Merriam-Webster Dictionary

Did You Know?

Verb

If imitation really is the sincerest form of flattery, to paraphrase Charles C. Colton (circa 1780-1832), then past speakers of English clearly had a great admiration for the Latin language.

The verb emulate joined the ranks of Latin-derived English terms in 1582.

It comes from aemulus, a Latin term for rivaling or envious.

Two related adjectives - emulate and emulous - appeared around the same time as the verb emulate.

Both mean striving to emulate or sometimes jealous, but emulous is rare these days, and the adjective emulate is obsolete.

The latter did have a brief moment of glory, however, when Shakespeare used it in Hamlet:

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for imitate

COPY, IMITATE, MIMIC, APE, MOCK

mean to make something so that it resembles an existing thing.

COPY suggests duplicatingan original as nearly as possible. copied the painting and sold the fake as an original

IMITATE suggests following a model or a pattern but may allow for some variation. imitate a poet's style

MIMIC implies a close copying (as of voice or mannerism) often for fun, ridicule, or lifelike imitation. pupils mimicking their teacher

APE may suggest presumptuous, slavish, or inept imitating of a superior original. American fashion designers aped their European colleagues

MOCK usually implies imitation with derision. mocking a vain man's pompous manner

Common Errors in English Usage Dictionary:

อธิบายว่า ทั่วไปรู้ความหมาย “imitate”

ว่าคือ “ลอกเลียน หรือเลียนแบบ”

แต่บางครั้ง อาจไม่เข้าใจว่า

คำที่ใช้ได้เป็นการเฉพาะมากกว่า

ทำหน้าที่ทางบวก

ที่หมายถึง “พยายาม ให้เท่าเทียม” หรือ “เทียบได้”

คือ “emulate” เช่น

“เมื่อคุณพยายาม ปีนเขา ลูกที่พี่ชาย เคยปีนได้มาก่อน”

นั่นคือ “you’re emulating him.”

แต่ถ้าคุณ ลอกเลียน นิสัย ชอบใช รูจมูก ของเขา

นั่นคือ “you’re just imitating him.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 20-09-12ความเห็น (0)