ฝึกงานวันที่45

วันอังคารที่ 15 กย 63

-วันนี้พิมพ์งานเกี่ยวกับภาษีที่ดินเหมือนเดิมพิมพ์รายชื่อ

-เดินเอกสาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)