<เล่าสู่กันฟัง>กศน.อำเภอพล โดย กศน.ตำบลโซนมิตรภาพ (ตำบลโจดหนองแก, โสกนกเต็น, เมืองพล,หนองแวงโสกพระ, โนนข่าละตำบลหนองมะเขือ) จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่การป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2563. ณ กศน.ต.โสกนกเต็น

        กศน.อำเภอพล โดย กศน.ตำบลโซนมิตรภาพ (ตำบลโจดหนองแก, โสกนกเต็น, เมืองพล,หนองแวงโสกพระ, โนนข่าละตำบลหนองมะเขือ) จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่การป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2563. ณ กศน.ต.โสกนกเต็น( โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย) ได้รับเกียรตินายสมาน ทองดี นายก อบต.โสกนกเต็นประธานพิธีเปืดและบรรยายพิเศษ. วิทยากร. ร.ต.อ. อุทิศ ภูตะอิมทร์ รอง.สว.ป้องกันและปราบปราม สภ.พล วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษารู้จักโทษและพิษภัยจากยาเสพติดฯลฯ. กลุ่มเป้าหมาย 50. คน

http://khonkaen.nfe.go.th/t_no...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)