การพูดโทรศัพท์ที่สื่อความหมายได้ถูกต้องนั้น  ต้องใช้ข้อความที่กระทัดรัด  รวบรัด  มีใจความถูกต้อง  ไม่เยิ่นเย้อ

รวมทั้งการเขียนข้อความฝากไว้  เวลาที่เพื่อนไม่อยู่  อาจจะฝากข้อความที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ให้โทรย้อนกลับไปก็ได้

จะพูดอย่างไร...

ปลายทางคนที่จะเขียนข้อความนั้น  ต้องพูดว่า ....Let's me get a pen.  All right . Go ahead.

หรืออาจจะขอร้องให้คนที่รับโทรศัพท์แทนเพื่อนเรานั้นทำอะไรให้เรา  เช่น...Could you ask him to call Kruooy at home?  หรือ  Could you have him call me when he gets home?  หมายถึง  ช่วยบอกเขาด้วยนะคะว่า  ครูอ้อยโทรมาหา  และให้โทร.กลับไปที่..........

แล้วเราก็บอกว่า...เราคือใคร...หมายเลขอะไร.  This is Kruooy , and my number is 364-0107.

จะบอกเพิ่มเติมก้ได้ด้วยว่า  ด้วยเหตุผลอะไรที่โทร.มาหา. เช่น  I'm calling to tell Kruooy There's a party at my place on Friday.

หรือจะไม่บอกเหตุผล  แต่จะบอกว่าโทร.กลับมาที่..  Please tell him to call Danny Silver at 364-0107.

มีหลายวิธีที่จะพูดเมื่อต้องการฝากข้อความ  หรือ จะโทร.มาหาใหม่  หรือ  ..ให้โทร.กลับก็ได้