วารสารทางวิชาการที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

?️‍♀️??⚛️? มาดาวน์โหลดบทความและติดตามอ่านวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กันเถอะ งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Walailak University Library ได้รวบรวมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ ติดตามอ่านกันได้ทุกเวลา

  1. สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์https://www.tci-thaijo.org/ind...
  2. WMS Journal of Managementhttps://so06.tci-thaijo.org/in...
  3. วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์https://www.tci-thaijo.org/ind...
  4. Walailak Journal of Science and Technology : http://wjst.wu.ac.th/index.php...
  5. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : https://www.tci-thaijo.org/ind...

?⚛️? #WUjournal #ejournal #openaccessjournal #wuclm #งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)