บันทึก ฝึกประสบการณ์ วันที่ 16

วันนี้ได้รับมอบจากท่านปลัดอบต. ให้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา สร้างบ้านให้ผู้เปราะบาง ที่หมู่2 ต.หนองงูเหลือม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)