บันทึก ฝึกประสบการณ์ วันที่ 15

วันนี้ทางนักศึกษาฝึกงาน ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่2 ต.หนองงูเหลือม เข้าพบผู้นำชุมชน เพื่อขอข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)