บันทึก ฝึกประสบการณ์ วันที่ 14

วันนี้ มีการแจกเบี้ย 3000 บาท ที่อบต.หนองงูเหลือม ทางนักศึกษาฝึกงานได้ประจำจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ชาวบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)