๘๔๐. HR ในอนาคต...กับ ๔ บทบาทที่ต้องเป็น


HR ในอนาคต...กับ ๔ บทบาทที่ต้องเป็น

Dave Ulrich นักทฤษฎีด้านบริหารองค์กร ได้วาง HR ไว้ในอนาคตต้องรับ ๔ บทบาทดังนี้
๑. Administrative Expert...บทบาท HR เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริหาร
• เรื่องต้นทุนบริการ
• การลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น (Non value added) อาจเปลี่ยนเป็น Outsourcing
• มุ่งเน้นกระบวนการ(Process) ในปัจจุบัน (Present)

บทบาทนี้ คือ การทำงานบริหารและงานเอกสารทั้งหลายไม่ว่าการสรรหา จัดจ้าง การทำเงินเดือน การเก็บประวัติพนักงาน การฝึกอบรม การวัดผล ฯลฯ งานทั้งหลายทั้งปวงนั้น HR ก็ยังต้องทำอยู่ แต่ว่าไม่ใช่วิธีการหรือกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิมที่ล่าช้า...HR ผู้ทันสมัยต้องรู้จัก Re-engineer กระบวนการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างความรวดเร็วและลดแรงงานที่ไม่จำเป็นในฝ่าย HR ลง...ทำให้ HR เป็นหน่วยงานที่กระทัดรัด มีคุณภาพสูง และต้นทุนต่ำ

๒. Employee Champion...HR ต้องมีหน้าที่ในการสร้างองค์กรให้พนักงานมีความพึงพอใจ
ในสภาพ ทำงานและ จ้างงานดัชนีวัดความสำเร็จคือ Job satisfaction 

การที่ HR จะเป็น Employee Champion นั้น HR จะต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีและเมื่อรับฟังปัญหา หรือความต้องการใด ๆ ของพนักงานแล้ว ก็ต้องมีการตอบกลับ ไม่ใช่ฟังแล้วเงียบหาย ทำให้ให้พนักงานรู้สึกว่าเปล่าประโยชน์ที่จะพูด หรือปรึกษากับ HR...การที่ HR รับฟังทุกความเห็นจากพนักงานนั้น ไม่ได้หมายความว่า พนักงานจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ หรือ HR จะสามารถทำทุกสิ่งให้พนักงานพอใจได้...HR จะต้องสามารถสร้างความสมดุลได้ระหว่างความต้องการของพนักงาน กับทรัพยากรที่องค์กรมี สามารถให้ได้ภายใต้หลักการขององค์กรนั้น ๆ

การเป็น Employee Champion คือ การที่สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงาน...โดยฝ่ายพนักงานและฝ่าย HR ต่างมีความเข้าใจ เชื่อใจ และเคารพซึ่งกันและกัน โดย Ulrich เห็นว่า "ใจ" จะทำให้เป็นตัวประสานสิ่งต่าง ๆ ให้ได้อย่างลงตัว ซึ่ง HR จะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ ไม่ใช่คอยจับผิดพนักงาน

๓. Change Agent ในการปรับเปลี่ยนองค์กร...HR ต้องมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

HR ในปัจจุบันกำลังรับบทหนัก ทั้งนี้เพราะองค์กรในยุคที่สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมปั่นป่วน ไม่แน่นอนสักทีแบบนี้ ทำให้ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงานบ่อยมาก บ่อยจนพนักงานงงว่าผู้บริหารองค์กรจะเอาอย่างไรกันแน่...ฝ่ายที่จะสื่อสารทำความเข้าใจ จูงใจ และเตรียมพนักงานให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ก็คือ ฝ่าย HR นั่นเอง

๔. Strategic Partner...HR ต้องเข้าใจในธุรกิจและปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจ มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับ “คน” เช่น

• จะต้องเตรียมบุคลากรสายพันธ์ใหม่ที่จะสามารถสร้างอำนาจในการแข่งขัน

• การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพของคน (OD tools) เช่น Balanced scorecard ,Six sigma,Competency based, Strength based

• ทำงานกับฝ่ายบริหารทุกหน่วยงาน

โดยรับบทบาทของการเป็นหุ้นส่วนกลยุทธ์ HR ต้องเข้าใจเป้าหมายธุรกิจและแผนกลยุทธ์ขององค์กร และสามารถสร้างกลยุทธ์และแผนของ HR ให้สอดคล้องสนับสนุนแผนธุรกิจได้ รวมทั้งมีมาตรฐานการทำงานและมีดัชนีที่ชี้วัดความสำเร็จของ HR ได้อย่างชัดเจนว่ามีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างไร และเท่าไร

HR ในอนาคต...จะต้องรับบทบาททั้ง ๔ ข้อข้างต้น...ซึ่ง การทำงานในยุคปัจจุบันก็เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นไปตามบทบาททั้ง ๔ ข้อข้างต้นของ Ulrich และจะเริ่มเห็นยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ๒๐ ปี ที่ได้กำหนดไว้

**********************************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๓๑ กรกฎราคม ๒๕๖๓หมายเลขบันทึก: 679772เขียนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2020 13:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 เมษายน 2021 12:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี