วิธีเลือกตั้งที่ถูกต้องตามหลักการสหกรณ์สากลที่ 2 เมื่อถูกต้อง จะเกิดความสงบสุขในขบวนการสหกรณ์ไทย


วิธีเลือกตั้งที่ถูกต้องตามหลักการสหกรณ์สากลที่ 2 เมื่อถูกต้อง จะเกิดความสงบสุขในขบวนการสหกรณ์ไทย

1. เลือกตั้งในสหกรณ์ขึ้นปฐม (primary cooperative) ใช้ One member One Vote หากใช้ One member many votes ก็จะเกินสิทธิ์

2. เลือกตั้งในสหกรณ์ขั้นมัธยม (secondary cooperative) ใช้ One member One vote ก็ไม่เป็นไปตามหลักการสหกรณ์สากลที่ 2
จะพบว่า สหกรณ์ที่มีสมาชิก (คน) น้อย มีเสียงเท่ากับสหกรณ์ที่ มีสมาชิก(คน) มาก ไม่เกิดความเป็นธรรม จะมีปัญหาตามมาอีกหลายเรื่อง อย่างที่เห็น

ทางที่ถูกในการเลือกตั้งในสหกรณ์ขั้นมัธยม ต้องนับจำนวนสมาชิกของแต่ละสหกรณ์เป็นคะแนนเสียง 


วิเคราะห์

ผลการเลือกตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด บนพื้นฐานของ วิชาการสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์ที่ 2 
ในปัจจุบัน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์อื่น ๆ
รวมทั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(เดิม เมื่อแรกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2511 เป็นสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัดสินใช้ https://www.gotoknow.org/posts...)

ปัจจุบัน ใช้การเลือกตั้ง แบบ one member one vote ไม่เป็นไปตามหลักการสหกรณ์สากลที่ 2
เพระา one member one vote ใช้กับ สหกรณ์ขั้นปฐม (primary cooperative) ที่มีสมาชิกเป็นบุคคล

วิธีพิสูจน์
(ตารางด้านบน นำมาจาก เว็บไซด์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์)
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งประเทศมีสมาชิกรวม 3,107,188 คน
จำนวนสหกรณ์ออมทรัพย์ ในประเทศไทย มีจำนวน 1,417 สหกรณ์
ค่าเฉลี่ย สหกรณ์ออมทรัพย์ละ 2,193 คน

สหกรณ์คิดคนเป็นคะแนนเสียง (ต่างจากบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่ใช้หุ้นเป็นคะแนนเสียง)

ที่เป็นอยู่ เมื่อ 30 กค. 2563 ท่ี่ผ่านมา 
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ีมีสมาชิก  10,000 คน สามารถเลือกกรรมการ ได้ 1x8  =  8 กา
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีสมาชิก       100 คน สามารถเลือกกรรมการได้ 1x8   =  8 กา

ผิดซ้ำซ้อน
ไม่เป็น one member one vote เพราะ เกินสิทธิ์
ผู้แทนสมาชิก 1 คน เลือกได้มากกว่า 1 สิทธิ์ เป็น one member many vote  เกินสิทธิ์ ไป 7 กา
หากจะให้เป็น one member one vote ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกต้องเลือกได้ 1 กา

ปรับให้ถูก

สำหรับสหกรณ์ขั้นมัธยม (secondary cooperative) 
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก 1 คนเลือกได้ มากกว่า 1 สิทธิ์ แต่ต้องเป็นตามจำนวนสิทธิ์ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ 

เพื่อความเป็นธรรม
สหกรณ์สมาชิกที่มีสมาชิก ณ วันสิ้นปี บัญชีก่อนหน้าวันเลือกตั้ง จำนวน 10,000 คน มีสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์
สหกรณ์สมาชิกที่ีมีสมาชิก ณ วันสิ้นปีทางบัญชี ก่อนหน้าวันเลือกตั้ง จำนวน 100 คน มีสิทธ์ 100 สิทธิ์ 

ปรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการสหกรณ์

เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสมาชิกของสหกรณ์สมาชิกจำนวน 2,193 คน

สหกรณ์สมาชิกที่มีสมาชิก ณ วันสิ้นปีทางบัญชีก่อนวันเลือกตั้ง จำนวน 10,000 คน
ก็จะเสียสิทธิ์ไป จำนวน 10,000 สิทธ์ - 2193 สิทธิ์ = 7,808 สิทธิ์
หากเลือกได้ 8 คน ก็จะเสียสิทธ์ ไป 8 x 7808 =62,464 สิทธิ์

สหกรณ์สมาชิกที่มีสมาชิก ณ วันสินปีทางบัญชีก่อนวันเลือกตั้ง จำนวน 100 คน
ก็จะเกินสิทธ์ไป จำนวน 100 สิทธ์ - 2193 สิทธิ์ = - 2093 สิทธิ์ (สิทธิ์เกิน 2093)
หากเลือกได้ 8 คน ก็จะเกินสิทธิ์ ไป 8 x 2093  = 16,744 สิทธิ์

เมื่อใช้การเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการสหกรณ์แล้ว
ก็จะเกิดความเป็นธรรม เกิดธรรม ที่จะอภิบาลคุ้มครอง ขบวนการสหกรณ์ไทย 
ขบวนการสหกรณ์ไทย ก็จะมีธรรมาภิบาล 

เมื่อมีธรรมมาภิบาลเรื่องการเลือกตั้งในขบวนการสหกรณ์ไทย ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการสหกรณ์สากลที่ 2 แล้ว
พระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 50 วรรค สาม ก็แก้ไขได้

ทุกวันนี้ ประชาชนคนไทยที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ถูกจำกัดสิทธิ์ ในกรณีที่ มีผู้มีจิตอาสา เสียสละ ทำงานได้ดี มีความซื่อสัตย์ ในตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ กรรมการชุมนุมสหกรณ์  แล้วสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ ต้องการจะเลือกเข้ามาทำหน้าที่ เป็นตัวแทน จะกระทำไม่ได้เมื่อเข้ามาทำงานครบ สองวาระ 

แล้วปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่ในขบวนการสหกรณ์ไทยจะลดน้อยถอยลง
ปรับสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน พอเพียง ประชาชนคนไทยจะได้รับความสุขจากการใช้วิธีการสหกรณ์
ในการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือกัน (self help mutual help) ตามปรัชญาของการสหกรณ์อย่างสมบูรณ์

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
นักวิชาการสหกรณ์ด้วยหัวใจ ❤️
29 กรกฏาคม 2563  
https://th.wikipedia.org/wiki/วันภาษาไทยแห่งชาติ

แก้ไขเพิ่มเติิิม 3 สิงหาคม 2563

หมายเลขบันทึก: 679576เขียนเมื่อ 29 กรกฎาคม 2020 09:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 สิงหาคม 2020 10:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง