โครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระยะกลางและระยะยาว ปี ๒๕๖๑ / Middle - long Term Volunteer (MLTV) 2018

Tum Laksana Rodtrakul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระยะกลางและระยะยาว ปี ๒๕๖๑ / Middle - long Term Volunteer (MLTV) 2018

มกราคม

MLTV Orientation 8 – 12 January 2018 ปฐมนิเทศอาสาสมัครใหม่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

มีอาสาเข้าร่วม ๒ คน จากญี่ปุ่นและเนเธอแลนด์

MLTV1403 Buddhism Community Songkhla

MLTV1105 Organic Farming

MLTV1401-6 InterCutural and Language (ICL) - Sakon Nakhon VSA Thailand สมาคมจิตอาสา 

https://www.volunteerspirit.or.th/


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระยะกลางและระยะยาว LMTV (Long/Middle Term Voluntary service) Projects.ความเห็น (0)